Chùa Long Thạnh tổ chức trai đàn dịp giỗ Tổ khai sơn

GNO - Từ 20 đến 22-4 (nhằm ngày 21 đến 23-3 Giáp Ngọ), nhân giỗ tổ khai sơn, Ni chúng chùa Long Thạnh (Khánh Hòa) đã trang nghiêm tổ chức lễ khai kinh bạch Phật, hưng tác thượng phan, nghinh sơn thủy, thỉnh Tiêu Diện Đại Sĩ, thỉnh linh đề vị, trai đàn cầu siêu bạt độ, chẩn tế âm linh, cô hồn.
LT6.jpg
Tác bạch cung thỉnh chư tôn đức chứng minh

HT.Thích Chánh Kế, viện chủ chùa Kỳ Viên Đà Lạt; HT.Thích Trí Hải, viện chủ tổ đình Sắc tứ Tịnh Quang, tỉnh Quảng Trị; HT.Thích Thiện Tấn, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Quảng Trị, viện chủ chùa Cam Lộ; HT.Thích Ngộ Tánh, Trưởng BTS GHPGVN thị xã Nnh Hòa, viện chủ tổ đình Sắc tứ Thiên Bửu, tỉnh khánh Hòa; HT.Thích Chánh Huyền, viện chủ chùa Sắc tứ Đạo Quang, tỉnh Quảng Trị; HT.Thích Quán Chơn, viện chủ chùa Từ Ân, TP.Huế quang lâm chứng minh; cung thỉnh TT.Thích Trí Đăng, Giám tự chùa Hải Đức (Huế) làm sám chủ.

Được biết chùa cổ Long Thạnh tọa lạc tại tổ dân phố Thạnh Danh, P.Ninh Diêm, thị xã Ninh Hòa do cố Hòa thượng thượng Thiệt hạ Địa - Từ Lâm Tế chánh Tông tam thập ngũ thế khai sơn vào năm Canh Dần (1770) - PL.2314, cách đây 244 năm.

Trong thời gian chiến tranh và thời kỳ pháp nạn 1963, các tôn tượng cổ, chuông cổ được đồng bào Phật tử bảo tồn nguyên vẹn để bàn giao lại cho chùa.

LT9.jpg
Cung đón chư tôn Hòa thượng chứng minh quang lâm

Trai đàn lần này, Phật tử thập phương đã ký tự vào chùa hơn 400 bài vị chư hương linh tiền bối hữu công, các huynh trưởng, đoàn sinh GĐPT và bách tánh chư hương linh, anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn để cầu siêu độ.

Sư cô trụ trì Thích nữ Chơn Ân cho biết, trai đàn cũng là dịp nguyện cầu quốc thái dân an, đất nước thanh bình, chúng sanh an lạc.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày