Chùa Pháp Vương vùng quê bị cháy

Cách thành phố Hồ Chí Minh về hướng Tây khoảng hơn 35 km. Một vùng quê hẻo lánh xa thị trấn gần 3 km. Chùa Pháp Vương tọa lạc số 184 đường Đào Văn Thử, tổ 1, ấp Xóm Chùa, xã Tân An Hội, huyện Củ Chi được thành lập vào đầu năm 1991.

Vào năm 2011 được các cấp Giáo hội và chính quyền bổ nhiệm Đại đức Thích Tắc Hiếu giữ chức vụ trụ trì.

Chùa Pháp Vương là nơi tu tập, tụng niệm của hàng trăm Phật tử nơi thôn quê. Vừa qua vào lúc 14 giờ ngày 24-5-2015 Chùa Pháp Vương bị sự cố xì bình ga trong khi nấu nước tắm Phật phát cháy một phần nhà Tổ và nhà bếp của chùa. Thiệt hại toàn bộ vật dụng cũng như nhà bếp và Tổ đường. Phật tử chùa đa số là người lao động nghèo cho nên kinh phí chùa cũng rất khó khăn. Do đó chùa Pháp Vương kêu gọi sự hảo tâm của quý Phật tử xa gần phát tâm trợ duyên đóng góp tịnh tài để chùa có điều kiện xây dựng lại Tổ đường và nhà bếp cho quí Phật tử cùng chư Tăng yên tâm tu học.

Rất mong nhận được sự phát tâm của quý Phật tử.

Nam-mô Công Đức Lâm Bồ-tát

Trụ trì
ĐĐ.Thích Tắc Hiếu

Mọi sự phát tâm xin liên hệ: Đại đức Thích Tắc Hiếu - Trụ trì chùa Pháp Vương (số 184 đường Đào Văn Thử, tổ 1, ấp Xóm Chùa, xã Tân An Hội, huyện Củ Chi, TP.HCM) - ĐT: 0919 264 125

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày