Từ khóa: chùa Phước Thiện
Tìm thấy 14 kết quả
Chư Tăng H.Bình Chánh Bố-tát tập trung tại chùa Pháp Chơn

Chư Tăng Ni H.Bình Chánh Bố-tát, tụng giới tập trung

GNO - Theo sự thống nhất chỉ đạo của Thường trực Ban Trị sự GHPGVN H.Bình Chánh, hàng tháng vào mùng 2 và 16 âm lịch, chư tôn đức Tăng, Ni H.Bình Chánh đều vân tập về các điểm tập trung để trùng tụng giới luật.