Từ khóa: chùa Việt Nam
Tìm thấy 5 kết quả
Lễ truy niệm Hòa thượng Thích Như Minh tân viên tịch

Tang lễ Hòa thượng Thích Như Minh tại Hoa Kỳ

GNO - Lễ truy niệm được cử hành vào lúc 9 giờ 30 sáng ngày 3-8-2022 tại SkyRose Chapel, Rose Hills Memorial Park & Mortuary, 3888 Workman Mill Rd., Whittier CA 90601; sau đó cung thỉnh kim quan Hòa thượng tân viên tịch trà-tỳ vào lúc 12 giờ 30 cùng ngày.