Chùm ảnh: Cận cảnh Hoàng thành Thăng Long xưa

Chùm ảnh: Cận cảnh Hoàng thành Thăng Long xưa ảnh 1

Toàn cảnh Hoàng thành nhìn từ Đoan môn.

Chùm ảnh: Cận cảnh Hoàng thành Thăng Long xưa ảnh 2
Chùm ảnh: Cận cảnh Hoàng thành Thăng Long xưa ảnh 3
Chùm ảnh: Cận cảnh Hoàng thành Thăng Long xưa ảnh 4

Những góc khác nhau của Hoàng thành Thăng Long.

Chùm ảnh: Cận cảnh Hoàng thành Thăng Long xưa ảnh 5
Chùm ảnh: Cận cảnh Hoàng thành Thăng Long xưa ảnh 6

Toàn cảnh bên trong Hoàng thành.

Chùm ảnh: Cận cảnh Hoàng thành Thăng Long xưa ảnh 7

Cửa Đông Hoàng thành.

Cửa Tây Nam Hoàng thành.

Cửa Tây nam Hoàng thành.

Chùm ảnh: Cận cảnh Hoàng thành Thăng Long xưa ảnh 9
Cửa Bắc Hoàng thành.

Cửa Bắc Hoàng thành.

Điện Kính Thiên trong Cấm thành.

Điện Kính Thiên trong Cấm thành.

Chùm ảnh: Cận cảnh Hoàng thành Thăng Long xưa ảnh 12
Chùm ảnh: Cận cảnh Hoàng thành Thăng Long xưa ảnh 13

Những hình ảnh về thềm Điện Kính Thiên.

Chùm ảnh: Cận cảnh Hoàng thành Thăng Long xưa ảnh 14
Chùm ảnh: Cận cảnh Hoàng thành Thăng Long xưa ảnh 15

Cổng vào Cấm thành phía Tây.

Chùm ảnh: Cận cảnh Hoàng thành Thăng Long xưa ảnh 16
Chùm ảnh: Cận cảnh Hoàng thành Thăng Long xưa ảnh 17

Đường bên trong thành khi đã có sự chiếm đóng của Pháp.

Chùm ảnh: Cận cảnh Hoàng thành Thăng Long xưa ảnh 18

Miếu thờ trong Cấm thành.

Góc tường ngoài Hoàng thành.

Góc tường ngoài Hoàng thành.

Chùm ảnh: Cận cảnh Hoàng thành Thăng Long xưa ảnh 20

Chợ họp ngay ngoài cửa Đông.

Chùm ảnh: Cận cảnh Hoàng thành Thăng Long xưa ảnh 21
Chùm ảnh: Cận cảnh Hoàng thành Thăng Long xưa ảnh 22
Chùm ảnh: Cận cảnh Hoàng thành Thăng Long xưa ảnh 23

Cột Cờ ở những góc chụp khác nhau.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1173 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Nhập Không môn vào thế giới Phật

GNO - Tu thiền, ngộ được thiền và tu đến mức nhập Không môn là vào cửa Không, thiền sư sẽ thấy mình tan biến vào hư không, tất cả là hư không, lúc đó không còn có ngã, nhơn và thọ giả, nói cách khác, không còn gì, gọi là Niết-bàn được giải thoát.

Thông tin hàng ngày