Chùm ảnh cúng dường 15 trường hạ miền Tây

GNO - Từ ngày 9 đến ngày 11-7, Phân ban Đặc trách Ni giới T.Ư do Ni sư TN.Huệ Từ, Chánh Thư ký Phân ban Đặc trách Ni giới T.Ư làm trưởng đoàn kết hợp cùng Phân ban Đặc trách Ni giới tỉnh Bình Phước do Ni sư TN.Nhật Khương, Trưởng Phân ban hướng dẫn và quý Ni sư Phân ban Đặc trách Ni giới tỉnh Tiền Giang đến thăm, cúng dường 15 trường hạ tại miền Tây.

Đoàn đã đến thăm, khánh tuế chư tôn đức Ni các tỉnh thành, chia sẻ với hành giả Ni và cúng dường tại các trường hạ do Phân ban Đặc trách Ni giới tỉnh thành tổ chức.

Hình ảnh chư Ni thăm, cúng dường 15 trường hạ miền Tây:

DSC_0009.JPG
DSC_0023.JPG

Thăm trường hạ Phổ Đức - Tiền Giang

DSC_0015.JPG

Ni sư TN.Huệ Từ đọc thư của Ni trưởng TN.Huyền Huệ,
Trưởng Phân ban Đặc trách Ni giới T.Ư gửi hành giả Ni trong cả nước

DSC_0028.JPG
DSC_0029.JPG

Niêm hương cúng dường

DSC_0016.JPG

Đại diện chư Ni hành giả trường hạ Phổ Đức tri ân chư tôn đức

DSC_0025.JPG
DSC_0060.JPG

Ni sư TN.Nhật Khương, Ủy viên Giáo dục Phân ban Đặc trách Ni giới T.Ư
 chia sẻ với chư hành giả trường hạ Giác Hoa - Bạc Liêu

DSC_0079.JPG
DSC_0082.JPG

Chư tôn đức quang lâm trường hạ chùa Bửu Sơn - Kiên Giang

DSC_0070.JPG

Ni sư TN.Tịnh Nghiêm sách tấn đến chư Ni trường hạ

DSC_0083.JPG
DSC_008.JPG

Chư Ni trường hạ Bửu Sơn - Kiên Giang

DSC_0095.JPG
DSC_0099.JPG

Niêm hương cúng dường tại trường hạ Phước Viên - An Giang

DSC_0091.JPG
DSC_0055.JPG

Phật tử cúng dường tại các trường hạ

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày