Chùm ảnh: Phiên chính thức Đại hội PG TP.HCM lần VIII

GNO - Giác Ngộ Online trân trọng giới thiệu chùm ảnh phiên chính thức Đại hội PG TP.HCM diễn ra sáng nay 27-9.
wwwA9 (1).JPG
wwwA9 (2).JPG
wwwA9 (3).JPG
wwwA9 (4).JPG
wwwA9 (5).JPG
wwwA9 (6).JPG
wwwA9 (7).JPG
wwwA9 (8).JPG
wwwA9 (9).JPG
wwwA9 (10).JPG
wwwA9 (11).JPG
wwwA9 (12).JPG
wwwA9 (13).JPG
wwwA9 (14).JPG
wwwA9 (15).JPG
wwwA9 (16).JPG
wwwA9 (17).JPG
wwwA9 (18).JPG
wwwA9 (19).JPG
wwwA9 (20).JPG
wwwA9 (21).JPG
wwwA9 (22).JPG
wwwA9 (23).JPG
wwwA9 (24).JPG
wwwA9 (25).JPG
wwwA9 (26).JPG

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày