Chùm ảnh: Phiên chính thức Đại hội Phật giáo Bình Phước

GNO - Giác Ngộ Online giới thiệu bạn đọc chùm ảnh phiên chính thức Đại hội Phật giáo Bình Phước, nhiệm kỳ 2012 - 2017 diễn ra sáng nay 21-3 tại huyện Đồng Phú.

wwwT7 (6).JPG

wwwT7 (7).JPG

wwwT7 (8).JPG

wwwT7 (9).JPG

wwwT7 (13).JPG

wwwT7 (14).JPG

wwwT7 (15).JPG

wwwT7 (16).JPG

wwwT7 (1).JPG

wwwT7 (2).JPG

wwwT7 (5).JPG

wwwT7 (3).JPG

wwwT7 (4).JPG

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1164 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Tám nạn của người tu

GNO - Chúng ta tu hành trong hiện tại thì Phật đã nhập diệt lâu xa, đây là nạn lớn. May thay, giáo pháp của Ngài vẫn còn được gìn giữ và lưu truyền.

Thông tin hàng ngày