Chùm ảnh: Phiên trù bị Đại hội PG toàn quốc kỳ VII

GNO - Giác Ngộ Online kính giới thiệu bạn đọc chùm ảnh phiên trù bị Đại hội PG toàn quốc kỳ VII vừa diễn ra chiều nay 22-11 tại Hà Nội
wwwH9 (1).JPG
wwwH9 (2).JPG
wwwH9 (3).JPG
wwwH9 (4).JPG
wwwH9 (5).JPG
wwwH9 (6).JPG
wwwH9 (7).JPG
wwwH9 (8).JPG
wwwH9 (9).JPG
wwwH9 (10).JPG
wwwH9 (11).JPG
wwwH9 (12).JPG
wwwH9 (13).JPG
wwwH9 (14).JPG
wwwH9 (15).JPG
wwwH9 (16).JPG
wwwH9 (17).JPG
wwwH9 (18).JPG
wwwH9 (19).JPG
wwwH9 (20).JPG
wwwH9 (21).JPG
wwwH9 (22).JPG

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày