Công điện mới nhất của Bộ Y tế về phòng, chống dịch Covid-19

Công điện mới nhất của Bộ Y tế về phòng, chống dịch Covid-19
GNO - Hôm nay, Bộ Y tế đã phổ biến công điện với các nội dung thay đổi quan trọng trong chiến lược phòng, chống dịch Covid-19 sau ngày 15-9-2021.

Xem toàn văn công điện:

Công điện mới nhất của Bộ Y tế về phòng, chống dịch Covid-19 ảnh 1
Công điện mới nhất của Bộ Y tế về phòng, chống dịch Covid-19 ảnh 2

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Khánh Hòa: Thượng tọa Thích Giác Nghiêm viên tịch

Khánh Hòa: Thượng tọa Thích Giác Nghiêm viên tịch

GNO - Hòa thượng Thích Minh Thông, Quyền Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Khánh Hòa thay mặt Ban Trị sự, môn đồ pháp quyến kính tiếc báo tin Thượng tọa Thích Giác Nghiêm, trụ trì tịnh xá Ngọc Pháp, TP.Nha Trang viên tịch.

Thông tin hàng ngày