Cung tống kim quan NT.Thích nữ Diệu Tấn nhập bảo tháp

GNO - Sáng nay, 25-11-Kỷ Hợi (20-12-2019), tại Ni viện Diệu Đức (184/5/4 đường Điện Biên Phủ, P.Trường An, TP.Huế), BTC lễ tang trang nghiêm cử hành lễ tưởng niệm, công tống kim quan Ni trưởng tân thuận tịch Thích nữ Diệu Tấn nhập bảo tháp tại khuôn viên nghĩa trang tổ đình Tường Vân (đường Lê Ngô Cát, P.Thủy Xuân, TP.Huế).

1.jpg
Di ảnh cố Ni trưởng tân thuận tịch

Quang lâm hộ niệm có HT.Thích Khế Chơn, Phó Chủ tịch HĐTS; chư tôn đức Giáo phẩm Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế; HT.Thích Đức Thanh, UVTT HĐTS, Trưởng ban Tri sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế; Phân ban Ni giới Trung ương; Phân ban Ni giới GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế; Tăng Ni các tổ đình, tự viện, thiền viện, tịnh xá, tịnh thất cùng Phật tử các giới.

Từ 5g sáng, Tăng Ni, Phật tử đã quang lâm Diệu Đức Ni viện để chuẩn bị cử hành lễ trưởng niệm, tiễn đưa kim quan Ni trưởng nhập bảo tháp.

2.jpg
Hòa thượng chủ sám niêm hương cử hánh lễ phát hành

Đúng 6g sáng, chư tôn đức Ban Nghi lễ do HT.Thích Huệ Phước, UV HĐTS, Phó ban kiêm Chánh Thư ký BTS GVPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế làm sám chủ đã cử hành lễ phát hành trước kim quan và Giác linh đài cố Ni trưởng.

Tiếp đó, vào lúc 7g, chương trình lễ tưởng niệm cố Ni trưởng Thích nữ Diệu Tấn của Phân ban Ni giới tỉnh Thừa Thiên Huế.

Ni trưởng Thích nữ Minh Nguyên, Trưởng Phân ban Ni giới tỉnh Thừa Thiên Huế cung tuyên tiểu sử.

Theo đó, Ni trưởng Thích Nữ Diệu Tấn, pháp danh Tâm Từ, thế danh Tôn nữ Hồng Tường sinh trưởng trong một gia đình quý tộc, có truyền thống theo đạo Phật từ nhiều đời. Song đường của Ni trưởng đều là đệ tử Phật, quy y với cố Đại lão HT.Thích Phước Huệ.

Thân phụ là cụ ông Tôn Thất Quỳ, pháp danh Chơn Phước, pháp tự Hướng Nhật; thân mẫu là cụ bà Hồ Thị Linh, pháp danh Chơn Lộc. Ni trưởng là con gái thứ 3 trong gia đình có 9 anh chị em, gồm 4 trai, và 5 gái.

7.jpg
8.jpg
Chư tôn đức quang lâm hộ niệm

Nguyên quán ở Quý Hương, tỉnh Thanh Hóa, trú quán tại huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế. Song Ni trưởng sinh ra tại Bình Định vào ngày 15-3 -Bính Dần (16-4-1926) khi phụ thân làm quan ở phủ An Nhơn, tỉnh Bình Định. Từ bé, Ni trưởng thường theo mẹ lên chùa lễ Phật, hạt giống Bồ-đề được hun đúc, chí nguyện xuất gia dần nhen nhúm, nên dù sống trong cảnh nhung lụa, nhưng cốt cách và tâm tư đã có một hướng riêng, không theo thế thường tình thế gian như mọi người.

Khi còn nhỏ, Ni trưởng thường nói chí nguyện xuất gia của mình với cha mẹ, nhưng không được sự đồng ý. Bởi thân phụ và thân mẫu của Ni trưởng sợ con trẻ suy nghĩ chưa chín chắn, mà con đường xuất gia cần phải phát tâm rộng lớn, nghị lực phi thường và sự kiên định để vượt qua những thử thách trong đời sống tu học. Đã bao phen xin xuất gia, là bấy nhiêu phen đều bị cha mẹ từ chối.

Khi nhân duyên chín mùi, rõ sự kiên định về con đường xuất gia, Ni trưởng được cha mẹ đồng thuận. Vào năm 23 tuổi (1948), Ni trưởng đã bước đầu thực hiện chí nguyện xuất gia của mình, khi được Bổn sư là ngài Đệ nhất Tăng thống - Hòa thượng thượng Tịnh hạ Khiết thế độ xuất gia, thọ giới Sa-di-ni với pháp tự Diệu Tấn.

3.jpg
Pháp tử cố Ni trưởng

Để tiện việc tu học, Đức Tăng thống đã gửi Ni trưởng đến Ni viện Diệu Đức, y chỉ với Đại lão Hòa thượng Ni thượng Diệu hạ Hương. Sau khi được nhập chúng, Ni trưởng luôn gương mẫu khép mình trong thiền quy luật và giới luật Phật chế, lại được thân cận trí đức, đạo phong của Ni trưởng Thích nữ Thể Yến, Ni trưởng Thích nữ Diệu Không, Ni trưởng Thích nữ Viên Minh, Ni trưởng Thích nữ Diệu Trí, Ni trưởng Thích nữ Thể Quán… là phước duyên cho buổi sơ cơ, đạo tâm của Ni trưởng ngày càng tăng trưởng vượt bậc.

Các lớp giáo lý tại Phật học đường Báo Quốc - Huế và Phật học viện Hải Đức - Nha Trang, Ni trưởng đã được dự học.

Đến năm 1953, Ni trưởng được lãnh thọ Cụ túc giới tại giới đàn Báo Quốc, do Đại lão Hòa thượng thượng Tịnh hạ Khiết làm Đường đầu. Năm năm sau, Ni trưởng thọ Bồ-tát giới tại Đại giới đàn Hải Đức - Nha Trang. Từ đây, giới pháp được châu viên, Ni trưởng bắt đầu thừa đương Phật sự, thừa hành chánh pháp của một bậc Chúng Trung tôn.

“Hoằng pháp thị gia vụ, lợi sanh vi sự nghiệp” là bản hoài của đệ tử Phật. Sau khi học xong các lớp Phật học và giới pháp đầy đủ. Ni trưởng dấn thân hành đạo, lấy Bát Kỉnh pháp làm đầu.

Trở lại Huế, kể từ năm 1958 là dấu mốc quan trọng đánh dấu sự trưởng thành, khi Ni trưởng có khả năng đảm đương Phật sự cùng chư tôn túc trong Giáo hội.

Ni trưởng giảng dạy các lớp giáo lý tại trường Trung học Bồ Đề Thành Nội, Gia đình Phật tử Từ Đàm và cố vấn Gia đình Phật tử Tường Vân…

Năm 1970, Ni trưởng làm giáo thọ các lớp Phật học tại Ni viện Diệu Đức, quản lý Ký Nhi viện Diệu Đức, cô nhi viện Tây Lộc, trường Giáo Hạnh Kiều Đàm…

4.jpg
Pháp y của cố Ni trưởng lúc sinh tiền

Năm 1972, Bệnh viện Trung ương Huế cần có hình bóng và từ bi tâm của nữ tu sĩ Phật giáo, phụng mệnh chỉ thị của Giáo hội, Ni trưởng đã cùng với các vị tu sĩ trẻ đến Bệnh viện Trung ương Huế chăm sóc bệnh nhân nghèo khó, trong gần 10 năm.

Năm 1979, Ban Giáo hạnh được thành lập (nay là Phân ban Ni giới), Ni trưởng đã cùng với quý Ni trưởng khác chung tay lo Phật sự.

Năm 1980, Ni trưởng thấy sức khỏe yếu dần xin nghỉ việc ở bệnh viện để chuyên tâm tu học. Trải qua một thời gian các vị Ni trưởng lần lượt xả báo thân về cõi Phật, Ni trưởng tiếp nối công việc của quý ngài làm Giáo thọ, Giám thị, quản chúng Ni viện Diệu Đức.

Nhiệm kỳ V (2002-2007) và nhiệm kỳ VI (2007-2012) Giáo hội mời Ni trưởng vào UVTT Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế, Phó Hiệu trưởng Trường Trung cấp Phật học tỉnh Thừa Thiên Huế, đảm trách cơ sở 2 đặt tại Ni viện Diệu Đức.

Năm 2009, Ni trưởng làm Phó ban Thường trực Phân Ban Ni giới tỉnh Thừa Thiên Huế.

Năm 2010 sau khi Ni trưởng Diệu Trí viên tịch. Ni trưởng đảm nhiệm Viện chủ Ni viện Diệu Đức cho đến hôm nay. Đồng thời, Ni trưởng đảm nhận Quyền Trưởng Phân ban Ni giới tỉnh Thừa Thiên Huế.

Ngày 29-7-2012 (11-6-Nhâm Thìn), Phân ban Ni giới tỉnh Thừa Thiên Huế cung thỉnh Ni trưởng vào hàng giáo phẩm chứng minh Phân ban Ni giới tỉnh Thừa Thiên Huế.

Ngày 12-6-2018, Phân ban Ni giới T.Ư cung thỉnh Ni trưởng vào hàng giáo phẩm chứng minh.

5.jpg
Môn đồ pháp quyến đảnh lễ nhục thân bổn sư lần cuối

Trong sự nghiệp “truyền đăng tục diệm”, trải qua các giới đàn, Ni trưởng đã được cung thỉnh vào hàng Tôn chứng, Giáo thọ A-xà-lê, Yết ma A-xà-lê và Đường đầu Hòa thượng tại các giới đàn Hộ Quốc (1983) tại chùa Trúc Lâm, giới đàn Hộ Quốc (1988) tại chùa Báo Quốc và các giới đàn Tường Vân, Từ Đàm, Tịnh Khiết, Giác Nhiên, Minh Hoằng, Liễu Quán, Giác Phong, Trí Thủ.

Với 94 năm giữa trần thế, Ni trưởng đã có túc duyên 71 năm vui cái vui tu tập cùng đại chúng, sống trong cảnh yên bình tĩnh tại chốn thiền môn.

6.jpg
Ni chúng lắng lòng nghe tiểu sử cố Ni trưởng

Cuộc đời vốn vô thường, hữu hình thì hữu hoại. Cái già, bệnh vốn là thế, nhưng dường như nó không ảnh hưởng đến tinh thần của những bậc chân tu. Duyên đã hết, chí nguyện đã thành, con đường xuất gia đã trọn vẹn, việc cần làm cho chúng sanh cũng đã tùy duyên vận hành. Ni trưởng đã thuận thế từ bỏ huyễn thân vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 19-11-Kỷ Hợi (14-12-2019) tại Ni viện Diệu Đức, thọ 94 năm, 66 Hạ lạp.

9.jpg
Ni trưởng TN.Minh Nguyên cung tuyên tiểu sử

11.jpg
Hòa thượng chứng minh cử hành lễ phất trần

Sau lời cảm tạ, HT.Thích Chơn Tế cung tuyên pháp ngữ cử hành nghi thức lễ phất trần và di quan, cung tiễn kim quan cố Ni trưởng nhập bảo tháp.

Ban âm cung truyền thống trang nghiêm cung thỉnh kim quan cố Ni trưởng rời lễ đường.

Hai bên đường hương án được thiết lập cung tiễn Ni trưởng, Phật tử trang nghiêm chấp tay ngang ngực cung tiễn bậc thầy khả kính.

Đúng 8 giờ kim quan của Ni trưởng được cung nghinh nhập bảo tháp trong sự kính tiếc vô hạn của Tăng Ni, Phật tử.

10.jpg
Cung thỉnh di ảnh, long vị, bát nhang

13.jpg
Đội âm cung truyền thống cung nghinh kim quan rời lễ đường

15.jpg
Chư tôn đức niệm Phật cầu nguyện

17.jpg
Hòa thượng chứng minh

16.jpg
Hai bên đường, hương án vọng bái kim quan cố Ni trưởng đi qua

19.jpg

20.jpg
Ni chúng khắp mọi miền từng tu học tại Ni viện Diệu Đức trở về tiễn đưa bậc thầy khả kính

23.jpg

24.jpg
Chư tôn đức rãi hoa tiễn biệt

* Tin liên quan: TT-Huế: Lễ nhập kim quan NT.Thích nữ Diệu Tấn

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày