Đại giới đàn Bửu Huệ: Truyền giới Tỳ-kheo, Sa-di và Tu nữ biệt truyền Phật giáo Nam tông Kinh

Giới tử hệ phái Phật giáo Nam tông Kinh đối trước Hội đồng Thập sư cầu thọ giới pháp - Ảnh: Nguyện Truyền/BGN
Giới tử hệ phái Phật giáo Nam tông Kinh đối trước Hội đồng Thập sư cầu thọ giới pháp - Ảnh: Nguyện Truyền/BGN
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng nay, 22-11 (10-10-Quý Mão), tại chùa Bửu Quang (P.Bình Chiểu, TP.Thủ Đức), sau khi chính thức khai mạc giới trường, Hội đồng Thập sư Tăng hệ phái Phật giáo Nam tông Kinh đã truyền giới cho các giới tử biệt truyền trong khuôn khổ Đại giới đàn Bửu Huệ Phật lịch 2567.
Chư vị giới sư tam đàn hệ phái Phật giáo Nam tông Kinh

Chư vị giới sư tam đàn hệ phái Phật giáo Nam tông Kinh

Đại diện Ban Kiến đàn đã cung thỉnh Hòa thượng Thiện Tâm, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, đương vi Hòa thượng Đường đầu; Hòa thượng Hộ Chánh làm Yết-ma A-xà-lê; Hòa thượng Minh Giác làm Giáo thọ A-xà-lê, cùng chư vị tôn chứng: Hòa thượng Thiện Nhân, Hòa thượng Tăng Định, Hòa thượng Pháp Chất, Thượng tọa Thiện Hạnh, Thượng tọa Thiện Đạt, Thượng tọa Quang Minh, Thượng tọa Pháp Nhiên truyền giới cho 28 giới tử Tỳ-kheo, Sa-di và Tu nữ cầu thọ giới pháp.

Bước vào nghi thức truyền giới, Hội đồng Thập sư quang lâm chánh điện cử hành nghi thức truyền giới Sa-di. Các giới tử đã được chư vị Ban Hộ đàn hướng dẫn đối trước chư tôn đức giới sư cầu giới.

Chư giới tử cầu giới pháp

Chư giới tử cầu giới pháp

Tiếp đó, 9 giới tử thọ Tỳ-kheo lần lượt mỗi đàn 2 vị dâng hoa và đèn lên chư vị giới sư. Các giới tử cũng lần lượt được nhị vị Tuyên ngôn vấn già-nạn theo nghi thức tụng 1 lần “tuyên ngôn” và 3 lần “thành sự ngôn”, sau đó tiến lên giới đài đối trước Hội đồng Thập sư để lãnh thọ giới pháp theo nghi thức truyền thống Nam tông.

14 vị nữ tu vân tập trước Hội đồng Thập sư, tác pháp cầu thọ giới Tu nữ. Sau khi nhận giới, Hội đồng Thập sư đã tụng kinh chúc lành đến các vị tân Tu nữ.

Đại diện Tu nữ dâng hoa, đèn cúng dường Hội đồng Thập sư

Đại diện Tu nữ dâng hoa, đèn cúng dường Hội đồng Thập sư

Giáo giới đến toàn thể giới tử, Hòa thượng Minh Giác, Phó Chủ đàn Đại giới đàn Bửu Huệ, Trưởng ban Điều hành giới trường chùa Bửu Quang, Giáo thọ A-xà-lê nhấn mạnh vai trò của Thích tử Như Lai. Theo đó, Hòa thượng nhấn mạnh một vị Tỳ-kheo, Sa-di, Tu nữ khi đã thọ lãnh giới pháp viên mãn cần phải tinh cần hành trì, hộ trì sáu căn thanh tịnh, giữ gìn và phát huy giá trị cốt lõi của Phật giáo Nguyên thủy. Hòa thượng Giáo thọ chúc phúc đến các giới tử được nhiều thắng duyên trên bước đường tu tập.

Chia sẻ với Báo Giác Ngộ, Sư Thiện Siêu (chùa Giác Hoàng), thủ khoa của hệ phái trong kỳ khảo thí tại Đại giới đàn Bửu Huệ bày tỏ niềm hoan hỷ khi được thọ giới Tỳ-kheo. “Bản thân con rất hạnh phúc khi hay tin Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM tổ chức Đại giới đàn và đặc biệt là đàn truyền giới riêng biệt cho hệ phái của chúng con tại tổ đình Bửu Quang, ngay khi được bổn sư đồng ý con đã đăng ký để được thọ giới.”, tân Tỳ-kheo Thiện Siêu cho biết.

Hòa thượng Minh Giác giáo giới đến chư giới tử

Hòa thượng Minh Giác giáo giới đến chư giới tử

Giới tử Tuệ Thiền (chùa Bửu Long) lần đầu tiên tham dự giới đàn thọ giới Sa-di. “Nhìn thấy các vị tôn túc lòng con rất hoan hỷ, được quý ngài sách tấn con thấy là điều vô cùng quý báu trên bước đường tu đạo của mình.”

Tu nữ Hòa Tường (chùa Nam Tông) mới xuất gia cách đây gần 1 năm cho biết rất hạnh phúc khi được thọ giới lần này. Tu nữ cho biết những ngày qua luôn cảm thấy an lạc trong nếp sống sinh hoạt của giới trường.

Giới tử chí thành hướng về chư vị giới sư

Giới tử chí thành hướng về chư vị giới sư

Buổi tấn đàn truyền giới thành tựu viên mãn, chư tôn đức Ban Điều hành đã có buổi sinh hoạt cuối cùng với các giới tử hệ phái Phật giáo Nam tông Kinh, chính thức bế mạc giới trường chùa Bửu Quang. Tại buổi bế mạc, đại diện giới tử đã dâng lời tri ân đến Ban Kiến đàn, Ban Điều hành giới trường, chư tôn đức Ban Hộ đàn và thập phương bá tánh hộ trì cho giới trường.

Một số hình ảnh ghi nhận tại giới trường chùa Bửu Quang:

Sau khi truyền giới cho 28 giới tử Tỳ-kheo, Sa-di và Tu nữ, giới trường biệt truyền Nam tông Kinh tại chùa Bửu Quang đã làm lễ bế mạc
Sau khi truyền giới cho 28 giới tử Tỳ-kheo, Sa-di và Tu nữ, giới trường biệt truyền Nam tông Kinh tại chùa Bửu Quang đã làm lễ bế mạc

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày