Đại giới đàn Diệu Tâm tấn đàn truyền giới Tỳ-kheo

GNO - Sáng 14-11, tại lễ trường Đại giới đàn Diệu Tâm, Ban Thỉnh sư cung nghinh Hội đồng Thập sư quang lâm giới trường chính thức tấn đàn truyền Đại giới.

Tại lễ trường chùa Tỉnh Hội, hơn 1.120 giới tử trang nghiêm, thanh tịnh.Lễ trường Đại giới đàn chia làm hai đàn giới, đàn giới Tỳ-kheo Tăng với 542 giới tử Tỳ-kheo và đàn giới Tỳ-kheo-ni có hơn 618 giới tử Tỳ-kheo-ni.

IMG_0693.jpg
Chư tôn đức giới sư

Tại đàn giới Tỳ-kheo, Hội đồng Thập sư cung thỉnh Tam sư: HT.Thích Nhật Quang đương vi Hòa thượng Đường đầu; HT.Thích Minh Thông đương vi Luật sư, Yết-ma A-xà-lê; HT.Thích Giác Quang, Giáo thọ A-xà-lê. Chư vị tôn chứng sư: HT.Thích Thiện Đạo, HT.Thích Minh Ngạn, HT.Thích Bửu Chánh, HT.Thích Chơn Trí, HT.Thích Thông Phương, HT.Thích Huệ Quang, TT.Thích Thông Hạnh.

Ban cung nghinh đã trang nghiêm lễ thỉnh chư tôn Thập sư Tăng quang lâm Phật điện để chính thức khai lễ.

Sau khi chư tôn giáo phẩm Hội đồng Thập sư niêm hương bạch Phật, chất vấn già nạn thì các giới tử Tỳ-kheo được hướng dẫn xếp thành 175 đàn, mỗi đàn 3 vị lần lượt thứ tự vào giới trường để tấn đàn cầu thọ giới Tỳ-kheo dưới sự điều phối của ban quản giới tử.

IMG_0740.jpg
Đàn truyền giới diễn ra như Pháp, như Luật

Trước chư tôn Hội đồng Thập sư, nghi thức truyền giới, bạch tứ Yết-ma được thực hiện như luật định. Hòa thượng Yết-ma Thích Minh Thông hướng dẫn các tân Tỳ-kheo thọ trì 3 y: An-đà-hội, Uất-đa-la và Tăng-già-lê, truyền bình bát, tọa cụ, đãy lọc nước cho các vị tân Tỳ-kheo.

Sau khi thực hiện xong nghi thức truyền giới Tỳ-kheo, các tân Tỳ-kheo quỳ chắp tay cung kính hướng về Thập sư lắng nghe lời huấn từ của Hòa thượng Đường đầu. Hòa thượng đã ân cần nhắc nhở những việc cần thiết cho sự nghiệp tu hành của một người xuất gia. Ngài nhấn mạnh Giới-Định-Tuệ là ba yếu tố vô cùng thiết yếu của người bắt đầu học Phật, đó là cả hành trang mang theo suốt cuộc đời của những hành giả muốn tìm đến chân như của cuộc sống.

Toàn thể các vị tân Tỳ-kheo khể thủ cung kính đồng thanh phụng chỉ: “Y giáo phụng hành” ba lần, thể hiện sự quyết tâm trân quý giới thể châu viên vừa bẩm thọ.

IMG_0744.jpg

IMG_0733.jpg
Các vị tân Tỳ-kheo

Năm nay do số lượng thọ giới Tỳ-kheo đông nên các đàn truyền giới phải chia làm hai ngày để truyền giới đến 1.120 giới tử.

4 giờ sáng nay, 15-11, Ban Quản giới tử cũng đã hướng dẫn giới tử Tỳ-kheo-ni lễ sám hối, để chuẩn bị lãnh thọ giới pháp. 618 giới tử Tỳ-kheo-ni cầu thọ đại giới đã được tấn đàn truyền giới.

Đàn giới Tỳ-kheo-ni cung thỉnh NT.Thích nữ Huệ Hương đương vi Hòa thượng Ni Đường đầu; NT.Thích nữ như Thuận, Yết-ma A-xà-lê; NT.Thích nữ Như Đức, Giáo thọ A-xà-lê cùng chư tôn đức Ni tôn chứng. Điển lễ - Dẫn thỉnh đàn Tỳ-kheo-ni: NS.Thích nữ Như Dung, NS.Thích nữ Quảng Tiên (chùa Long Vân).

IMG_1854.jpg

IMG_1833.jpg
Đàn truyền giới Tỳ-kheo-ni

TK.Thích Thiện Mỹ

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày