Đại giới đàn Đức Tạng cung rước giới bổn

GNO - Sáng 29-7 qua (25-6-Bính Thân), Ban Kiến đàn Đại giới đàn Đức Tạng do Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Thuận tổ chức đã trở về Giới đài viện Cam Lộ Phương Đẳng (chùa Huệ Nghiêm, TP.HCM) đảnh lễ HT.Thích Minh Thông, Tuyên luật sư của Đại giới đàn và cung rước Giới bổn từ Giới đài viện về tỉnh Ninh Thuận.
a nt 4.jpg
Chư tôn đức quang lâm Giới đài viện Cam Lộ Phương Đẳng

Như Giác Ngộ đã đưa tin, vào ngày 8 tới 11-8-Bính Thân, Phật giáo tỉnh Ninh Thuận sẽ tổ chức Đại giới đàn Đức Tạng.

Đây là lần đầu tiên Phật giáo tỉnh Ninh Thuận tổ chức Đại giới đàn, nên việc cung thỉnh Giới bổn từ Giới đài viện Cam Lộ Phương Đẳng là việc truyền thừa mồi đuốc cho nhau từ một Giới đài viện đầu tiên và lớn nhất Việt Nam.

Giới bổn được thỉnh về tỉnh Ninh Thuận trước khi Đại giới đàn chính thức khai mạc vào ngày 9-8-Bính Thân.

a nt 3.jpg
HT.Thích Minh Thông niệm hương, bạch Phật thỉnh Giới bổn

a nt 2.jpg

a nt 1.jpg
Giới bổn được cung thỉnh về tỉnh Ninh Thuận trước lễ khai mạc

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng - Ảnh: Bảo Toàn

Thiền Tứ niệm xứ và Tứ chánh cần

GNO - Theo luật Phật chế, người xuất gia mỗi năm phải cấm túc an cư ba tháng. Khi Phật tại thế, Ấn Độ chỉ có ba mùa, chư Tăng an cư mùa hạ, tức bốn tháng mùa mưa.

Thông tin hàng ngày