Đại giới đàn Hà Nội - 2013: Đăng đàn truyền trao giới pháp

GNO - Theo chương trình của Đại giới đàn do GHPGVN TP.Hà Nội tổ chức, sau 5 ngày sám hối và truyền dạy những điều căn bản của giới luật cho người xuất gia, sáng ngày 5-4-2013, tại chùa Bằng (Linh Tiên tự - Q.Hoàng Mai, Hà Nội), các giới tử thụ Tỳ-kheo, Tỳ-khiêu-ni, Thức-xoa, Sa-di, Sa-di-ni chính thức được truyền trao giới pháp.

10_jpg.jpg
Cung nghinh Đức Pháp chủ quang lâm Đại giới đàn

Quang lâm chứng minh Khai mạc Đại giới đàn có sự hiện diện của chư tôn giáo phẩm: Trưởng lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ, Đệ tam Pháp chủ GHPGVN; HT.Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS GHPGVN; HT.Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.Hà Nội, Trưởng ban Tổ chức Đại giới đàn. Tham dự buổi lễ có chư tôn đức Tăng trong Hội đồng giới sư Tăng, Hội đồng giới sư cùng các nghiệp sư và 173 giới tử phát nguyện thụ giới.

Ban Tổ chức đã thực hiện nghi thức cung an chức sự, cung thỉnh Hội đồng Thập sư. Theo đó, Trưởng lão HT.Thích Phổ Tuệ được cung thỉnh lên ngôi Hòa thượng Đàn đầu Đại giới đàn; HT.Thích Thanh Nhiễu ngôi Giáo thọ A-xà-lê; HT.Thích Bảo Nghiêm ngôi Yết-ma A-xà-lê.

Sau nghi lễ niêm hương bạch Phật, yết Tổ, các giới tử chính thức bắt đầu vào lễ truyền trao giới pháp.

Ban đạo từ và khai đạo giới tử, Đức Pháp chủ đã khuyến tấn các giới tử tinh tiến tu học, ý thức phước duyên được làm người và được gặp Phật pháp, từ đó phải trân trọng giới pháp được Tam sư, Thất chứng truyền trao, nỗ lực hành trì ngõ hầu tiến tu đạo nghiệp, tăng trưởng đạo lực, dũng mãnh trên con đường tu học và phụng sự.

Đây là Đại giới đàn được tổ chức lần thứ 3 kể từ sau khi sáp nhập GHPGVN TP.Hà Nội và Hà Tây. Được biết, đây là giới đàn có đông giới tử thọ giới nhất từ trước tới nay tại thủ đô.

2_jpg.jpg

Chùa Bằng (Linh Tiên tự) - nơi diễn ra Đại giới đàn

12_jpg.jpg

Cung nghinh chư tôn đức giáo phẩm

11_jpg.jpg

Nét thành kính sơ tâm dũng mãnh

15_jpg.jpg

HT.Thích Bảo Nghiêm và TT.Thích Tiến Đạt tác bạch cung thỉnh

17_jpg.jpg
19_jpg.jpg
23_jpg.jpg

Cung nghinh Đức Pháp chủ và chư giáo phẩm Tăng Ni Hội đồng Thập sư quang lâm truyền giới

22_jpg.jpg
25_jpg.jpg
26_jpg.jpg
29_jpg.jpg
33_jpg.jpg
53_jpg.jpg

Đức Pháp chủ và chư tôn giáo phẩm niêm hương bạch Phật, yết Tổ

36_jpg.jpg
41_jpg.jpg

Hoà thượng Đàn đầu và nhị vị Giáo th, Yết-ma A-xà-lê

46_jpg.jpg
47_jpg.jpg

Chư vị Tôn chứng

48_jpg.jpg
44_jpg.jpg
57_jpg.jpg

Các giới tử trước Hội đồng Thập sư Tăng

63_jpg.jpg
64_jpg.jpg
75_jpg.jpg
80_jpg.jpg

Được truyền trao y bát

70_jpg.jpg
83_jpg.jpg

Pháp cụ bất ly thân của người xuất gia

88_jpg.jpg
91_jpg.jpg

Song song bên cạnh giới đàn Tăng, Hội đồng Giới sư Ni cũng đã vân tập về chùa Bằng kết giới, trao truyền Giới pháp cho Giới tử Ni. Ni trưởng Thích Đàm Hảo, Ủy viên HĐTS GHPGVN, Chứng minh Phân ban đặc trách Ni giới T.Ư, Phó BTS GHPGVN TP.Hà Nội được cung thỉnh làm Đàn đầu Hòa thượng Ni; Ni trưởng Thích Đàm Hằng, Ni trưởng Thích Đàm Kim được cung thỉnh ngôi Yết-ma A-xà-lê và ngôi Giáo thụ A-xà-lê cùng 7 Ni trưởng, Ni sư làm tôn chứng.

Trong ngày hôm nay, Hội đồng Giới sư Ni đã trao truyền Giới Sa-di cho 59 Giới tử và Giới Thức-xoa-ma-na cho 57 Giới tử. Hôm nay 6-4 sẽ chính thức truyền giới Tỳ-khiêu-ni.

21.jpg

Cung nghinh chư tôn đức Ni

1.jpg

Hội đồng Thập sư Ni

4.jpg
2.jpg
3.jpg
15.jpg
7.jpg
25.jpg
39.jpg

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chúc từ trong lễ suy tôn Pháp chủ tại Đại hội IX GHPGVN

Chúc từ trong lễ suy tôn Pháp chủ tại Đại hội IX GHPGVN

GNO - Ngày 29-11, sau phiên họp thứ nhất của Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự GHPGVN nhiệm kỳ IX (2022-2027), Trưởng lão Hoà thượng Thích Trí Quảng đã được chư tôn đức đồng thành suy tôn vào ngôi vị Pháp chủ Hội đồng Chứng minh. 

Thông tin hàng ngày