Đại giới đàn Hành Trụ 2011: 93 giới tử chưa đủ điều kiện thọ giới

(GNO-TP.HCM): Theo tin từ Ban kiến đàn Đại giới đàn Hành Trụ 2011, có 93 vị sẽ không được đăng đàn thọ giới và sẽ được trả về địa phương sau đúng 3 ngày tập trung tại giới trường là chùa Huê Nghiêm (Q.2) và chùa Từ Nghiêm (Q.10).

wDaigioidanBTN_000121.JPG

Giới tử làm bài khảo hoạch - Ảnh: B.Toàn

Thông tin được công bố vào cuối ngày hôm nay 10-11. Theo đó, Ban tổ chức sẽ chính thức trả về địa phương 15 vị cầu giới Tỳ kheo, 8 vị cầu giới Tỳ kheo Ni, 18 vị cầu giới Thức xoa, 24 vị cầu giới Sa di và 28 vị cầu giới Sa di Ni.

Lý do chủ yếu được đưa ra là các vị này đã không vượt qua kỳ khảo hạch diễn ra vào sáng ngày 7-11.

Đây là lần thứ 2, Phật giáo TP.HCM thể hiện sự quyết tâm trong việc sàn lọc đối tượng Tăng Ni trẻ phát nguyện thọ giới bằng hình thức khảo hạch kiến thức Phật pháp, am hiểu giới luật và các vấn đề cơ bản về lịch sử Phật giáo Việt Nam. Trước đó, tại Đại giới đàn Huệ Lưu 2008, Ban Tổ chức cũng trả về địa phương 97 giới tử trong số 1.400 giới tử cầu giới.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày