Đại giới đàn Thiện Hoa (Đồng Nai): Tấn đàn truyền Tỳ-kheo và Tỳ-kheo-ni

Giới tử cung đón hội đồng thập sự quang lâm
Giới tử cung đón hội đồng thập sự quang lâm
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Từ sáng nay, 18-4, đồng loạt các điểm truyền giới trang nghiêm tấn đàn truyền giới Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni cho các giới tử đủ điều kiện sau kỳ khảo hạch.
Đại đức Thích Trung nghĩa, Điển lễ giới đàn, cung an chức sự

Đại đức Thích Trung nghĩa, Điển lễ giới đàn, cung an chức sự

Sau lời tác bạch cung thỉnh của Đại đức dẫn thỉnh, đảnh lễ tác bạch tại Cầu giới đường, chư vị giới sư quang lâm giới trường. Giới tử chí thành đảnh lễ cung nghinh. Sau khi đảnh lễ Tam bảo, chư giới sư được an tọa theo ngôi vị như luật định.

Tại thiền viện Thường Chiếu, Ban Tổ chức đã trang nghiêm cung thỉnh Hội đồng Giới sư quang lâm giới trường để tấn đàn truyền giới Tỳ-kheo.

Tam sư truyền giới Tỳ-kheo

Tam sư truyền giới Tỳ-kheo

Hội đồng Thập sư đàn Tỳ-kheo cung thỉnh Hòa thượng Thích Nhật Quang đương vi Hòa thượng Đường đầu, Hòa thượng Thích Minh Thông làm Yết-ma, Hòa thượng Thích Giác Quang làm Giáo thọ; Bảy vị Tôn chứng: Hòa thượng Thích Hải Mẫn, Hòa thượng Thích Thiện Đạo, Hòa thượng Thích Minh Ngạn, Hòa thượng Thích Bửu Chánh, Hòa thượng Thích Huệ Quang, Thượng tọa Thích Thông Hạnh và Thượng tọa Thích Tuệ Thông. Đại đức Thích Trung Nghĩa, Đại đức Thích Nguyên Hưng, Đại đức Thích Đạt Ma Viên Diệu, Đại đức Thích Đạo Dũng làm Điển lễ, Dẫn thỉnh.

Hòa thượng Giáo thọ Thích Lệ Trang hỏi các già nạn trước khi đem các giới tử đến trình Tăng

Hòa thượng Giáo thọ Thích Lệ Trang hỏi các già nạn trước khi đem các giới tử đến trình Tăng

Chư tôn đức Điển lễ hướng dẫn giới tử tác bạch cung thỉnh Hòa thượng Đường đầu, Hòa thượng Yết-ma và Hòa thượng Giáo thọ A-xà-lê. Sau đó, Hòa thượng Giáo thọ hướng dẫn giới tử thỉnh chư vị Tôn chứng Tăng-già.

Mỗi lần tác pháp Bạch tứ yết-ma cho ba giới tử

Mỗi lần tác pháp Bạch tứ yết-ma cho ba giới tử

Tác lễ thỉnh sư xong, giới tử lui ra khỏi giới trường. Hòa thượng Yết-ma tác pháp vấn hòa tiền phương tiện và sau đó Hòa thượng Giáo thọ đã ra trước Đại Tăng để tác pháp xin cho các giới tử được thọ giới. Đại Tăng hứa khả. Sau khi hỏi các già nạn thanh tịnh, Hòa thượng Giáo thọ ra trước chư vị Giới sư tác bạch để đem các giới tử đến thọ giới.

378 giới tử đã được Bạch tứ yết-ma sáng nay ở 126 đàn

378 giới tử đã được Bạch tứ yết-ma sáng nay ở 126 đàn

Đàn giới Tỳ-kheo tấn đàn mỗi lần ba vị, chia làm 126 đàn. Trong buổi sáng hôm nay có 378 giới tử được Hòa thượng Yết-ma sau khi bạch tứ yết-ma trao truyền tánh giới Tỳ-kheo tại giới trường thiết định ở chánh điện thiền viện Thường Chiếu.

Tam sư đàn Tỳ-kheo-ni

Tam sư đàn Tỳ-kheo-ni

Giới trường thiền viện Linh Chiếu, Ban Tổ chức đã cung thỉnh Ni trưởng Thích nữ Huệ Hương làm Hòa thượng Ni Đường đầu, Ni trưởng Thích nữ Như Thuận là Yết-ma A-xà-lê, Ni trưởng Thích nữ Như Đức làm Giáo thọ A-xà-lê và chư tôn đức Ni Tôn chứng, gồm: Ni trưởng Thích nữ Diệu Chánh, Ni trưởng Thích nữ Như Thiền, Ni trưởng Thích nữ Hiếu Liên, Ni trưởng Thích nữ Tấn Liên, Ni trưởng Thích nữ Xuân Liên, Ni trưởng Thích nữ Thuần Trí, Ni trưởng Thích nữ Như Định.

Sau khi tác pháp và trao truyền bổn pháp yết-ma, chư giới sư Ni hướng dẫn các giới tử Ni vân tập đến Đại Tăng để cầu Chánh pháp yết-ma. Trong buổi sáng nay, giới sư Ni đã trao trao các pháp yết-ma cho 510 giới tử.

Chiều nay Chư tôn đức giới sư Ni sẽ đem các giới tử đến Đại Tăng cầu Chánh pháp yết-ma để viên thành bản thể Tỳ-kheo-ni theo luật.

Một số hình ảnh đăng đàn truyền giới Tỳ-kheo và Tỳ-kheo-ni sáng nay được nhóm phóng viên Báo Giác Ngộ tại Đại giới đàn Thiện Hoa ghi nhận.

Tại Tuyển Phật trường thiền viện Thường Chiếu:

g

tai

Tại Tuyển Phật trường thiền viện Linh Chiếu:

Đại giới đàn Thiện Hoa có số lượng giới tử đông nhất so với các đại giới đàn tổ chức từ trước đến nay
Đại giới đàn Thiện Hoa có số lượng giới tử đông nhất so với các đại giới đàn tổ chức từ trước đến nay

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hội trại “Tuổi trẻ và Phật giáo” lần thứ 14 năm 2024 với chủ đề “Nối vòng tay lớn” do Phân ban Thanh thiếu nhi Phật tử thuộc Ban Hướng dẫn Phật tử T.Ư tổ chức tại chùa Quốc Ân Khải Tường

Đồng Nai: 3.000 người tham gia hội trại lần thứ 14 do Phân ban Thanh thiếu nhi Phật tử T.Ư tổ chức

GNO - Hội trại “Tuổi trẻ và Phật giáo” lần thứ 14 năm 2024 với chủ đề “Nối vòng tay lớn” cho các tỉnh thành phía Nam do Phân ban Thanh thiếu nhi Phật tử (thuộc Ban Hướng dẫn Phật tử T.Ư) tổ chức chính thức khai mạc tại chùa Quốc Ân Khải Tường (Long Thành, tỉnh Đồng Nai), diễn ra từ 10 đến 14-7.

Thông tin hàng ngày