Đại giới đàn Vĩnh Phúc truyền giới cho 135 giới tử

GNO - Hôm qua, 27-9, được sự cho phép của HĐTS GHPGVN, sự chấp thuận của UBND Vĩnh Phúc, Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Phúc long trọng tổ chức khai mạc Đại giới đàn Phật giáo tỉnh Vĩnh Phúc tại chùa Hà Tiên (TP.Vĩnh Yên).

Hội đồng Giới sư bố đàn kiết giới tại Giới trường chùa Hà Tiên cho 135 giới tử, trong đó có 20 vị thọ Tỳ-kheo, 28 vị thọ Tỳ-kheo-ni, Sa-di 25 vị, Thức-xoa-ma-na 32 vị và Sa-di-ni 30 vị.

vp 1.jpg
Tác bạch thỉnh sư quang lâm Đại giới đàn

 
Tại buổi lễ, Ban Tổ chức cung an chức sự, cung thỉnh Hội đồng Giới sư Tăng, nhất tâm cung thỉnh HT.Thích Thanh Dũng làm Đàn đầu Hòa thượng; HT.Thích Bảo Nghiêm, ngôi vị Yết-ma A-xà-lê; HT.Thích Quảng Tùng, ngôi vị Giáo thọ A-xà-lê; HT.Thích Thanh Hưng ngôi vị Đệ nhất Tôn chứng; TT.Thích Tiến Đạt - Đệ nhị Tôn chứng; TT.Thích Minh Trí - Đệ tam Tôn chứng; ĐĐ.Thích Tỉnh Thuần - Đệ tứ Tôn chứng; ĐĐ.Thích Thanh Lâm - Đệ ngũ Tôn chứng; ĐĐ.Thích Minh Pháp - Đệ lục Tôn chứng; ĐĐ.Thích Kiến Nguyệt - Đệ thất Tôn chứng.

Về phía Hội đồng Giới sư Ni, Ban Tổ chức cung thỉnh NT.Thích Đàm Nhâm làm Đàn đầu Hòa thượng; NT.Thích Đàm Nghiêm ngôi vị Yết-ma A-xà-lê; NS.Thích Đàm Thành ngôi vị Giáo thọ A-xà-lê; bảy vị tôn chứng sư, lần lượt thứ đệ do NS.Thích Đàm Lan, NS.Thích Đàm Tịnh, SC.Thích Đàm Tuệ (Hà Nội), SC.Thích Đàm Thu, SC.Thích Đàm Khang, SC.Thích Đàm Tuệ (Vĩnh Phúc), SC.Thích nữ Viên Đăng đảm nhiệm.

Chư tôn đức hội đồng Giới sư quang lâm giới đàn, niêm hương, bạch Phật cầu gia bị.

vp 2.jpg
Chư tôn đức nghiệp sư của giới tử đảnh lễ Hội đồng Thập sư

vp 3.jpg

vp 4.jpg
Chư tôn đức từ phòng phương trượng quang lâm Giới trường

vp 5.jpg
Chùa Hà Tiên - nơi diễn ra Phật sự truyền giới cho 135 giới tử


Sau khi cung an chức sự, các vị nghiệp sư của giới tử đảnh lễ Hội đồng Giới sư, tiếp đó, toàn thể các Giới tử cầu thụ Sa-di, Sa-di-ni, Thức-xoa-ma-na, Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni làm lễ Hội đồng Giới sư.
 
Sau khi truyền trao giới pháp, HT.Thích Thanh Dũng ngôi vị Đàn đầu Hòa thượng đã khuyến tấn các nghiệp sư, đặc biệt là các giới tử mới thụ giới phải luôn nỗ lực tinh tấn tu học, các hành giả phải luôn tu hành trì, y pháp, y luật, chuyên cần học hỏi giới pháp của Đức Phật, biết dụng công hành đạo, tinh tiến tu học, trau dồi Giới - Định - Tuệ…

"Nhớ lấy giới luật làm căn bản, giữ thân tâm thanh tịnh và luôn hướng về Tam bảo xứng đáng làm Thầy, vì các vị chính là sứ giả của Như Lai, được thọ nhận và đem Chính pháp của Ngài hoằng hóa khắp muôn nơi, làm cho Phật giáo được trường tồn chúng sinh an lạc", HT.Thích Thanh Dũng ân cần.
 
Được biết, đến nay PG tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức được 6 Giới đàn - trao truyền "giới châu tuệ mạng" cho hàng đệ tử xuất gia. Tại các Giới đàn, giới tử xin cầu các giới của Phật số lượng trên một trăm, ngoài ra còn hàng trăm các vị Phật tử xin thọ giới Bồ-tát.

vp 6.jpg
Chư tôn đức Hội đồng Thập sư bạch Phật, lễ Tổ trước khi đăng đàn truyền giới

vp 7.jpg
Hội đồng Thập sư Ni

vp 8.jpg
Bên ngoài sân chánh điện Hà Tiên tự, giới tử thành tâm cần cầu giới pháp

vp 9.jpg
Hội đồng Thập sư đăng đàn truyền giới

vp 10.jpg
Chư tôn đức giới sư giáo giới - truyền trao giới pháp
để các giới tử thọ nhận, giữ gìn, làm cho mạng mạch Phật pháp xương minh

vp 11.jpg
Tại giới trường Ni - chư tôn đức Giới sư trong
Hội đồng Tam sư Thất chứng cũng đăng đàn truyền trao giới pháp

vp 12.jpg
Nhất tâm nghe giáo giới và phát nguyện thọ trì

vp 13.jpg
Giới tử Sa-di nhận y

vp 14.jpg
Giới đàn này có 20 giới tử thọ Tỳ-kheo giới

vp 15.jpg
Hòa thượng Giáo thọ A-xà-lê và giới tử Tỳ-kheo

vp 16.jpg
Giới tử quỳ, năm vóc sát đất thọ nhận giới pháp do chư tôn đức Hội đồng Thập sư trao truyền

vp 17.jpg

vp 18.jpg
Thọ nhận y - vật bất ly thân của hành giả xuất gia

vp 19.jpg
Từ nay giới thể trang nghiêm qua màu huỳnh y giải thoát

vp 20.jpg
Nhận đời manh áo bát cơm, tặng đời tặng cả tấm lòng thanh cao

vp 21.jpg

vp 22.jpg
Nguyện một đời sống theo giới pháp, truyền trao đạo đức sáng ngời, phổ độ quần mê

vp 23.jpg

vp 26.jpg
Giới tử Tăng Ni đảnh lễ chư tôn đức Hội đồng Thập sư

vp 28.jpg
Đại giới đàn do PG Vĩnh Phúc tổ chức đã thành tựu viên mãn

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày