Đại giới Trí Thủ tấn đàn Tỷ-kheo, Tỷ-kheo-ni & hoàn mãn

GNO - Chiều nay, 6-4-2019 (2-3-Kỷ Hợi), tại tổ đình Báo Quốc, Ban Kiến đàn Đại giới đàn Trí Thủ PL.2562 do BTS GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức đã trang nghiêm diễn ra lễ bế mạc.

32.jpg
Tặng quà đến các giới tử đạt kết quả cao

Quang lâm chứng minh buổi lễ có HT.Thích Giác Quang, Phó Thư ký HĐCM GHPGVN; chư tôn giáo phẩm Hội đồng Thập sư Tăng, Hội đồng Thập sư Ni, Ban Kiến đàn, chư Tăng Ni trong các trú xứ; sự tham dự của gần 1.000 giới tử xuất gia, tại gia và đông đảo Phật tử các giới.

Sau nghi thức niệm Phật, tân Tỷ-kheo pháp danh Đức Toàn thủ Sa-di xúc động dâng lời cảm niệm: “Chúng con được vinh dự là người con của Giáo hội, phụng mạng “thừa Như Lai sứ, tác Như Lai sự”. Trong giây phút thiêng liêng, niềm hoan hỷ dâng trào, như người đi trong đêm tối gặp ánh sáng, như người nghèo khổ gặp châu báu, như người bệnh được lành. Sau khi thọ giới, trở lại trú xứ tu học ở mỗi địa phương, chúng con xin y cứ vào Giáo hội và bổn sư để tham cầu học tập, tu tâm dưỡng đức, hết lòng phụng trì Phật pháp, phục vụ chúng sanh để khỏi phụ công ơn cao dày của Phật tổ và của chư tôn đức.

2.jpg
Nhị vị Hòa thượng Dẫn thỉnh tác bạch cung thỉnh Thập sư

Trước đó, vào lúc 5g30 sáng nay, nhị vị Hòa thượng dẫn thỉnh tác bạch cung thỉnh Hội đồng Thập sư quang lâm chánh điện tổ đình Báo Quốc bắt đầu tấn đàn. 

Các vị phát tâm thọ Tỷ-kheo giới với tâm thanh tịnh phụng thỉnh chư vị Hòa thượng Tam sư Thất chứng truyền trao giới pháp nương theo Hòa thượng thượng Nguyên hạ Cần hiệu Huệ Ấn. Hòa thượng Giáo thọ vấn già nạn các vị thọ Tỷ-kheo giới trước khi trình Đại Tăng truyền trao Giới pháp.

1.jpg
Hòa thượng đệ nhị Giáo thọ vấn già nạn

Giới tử được truyền giới đầu tiên lúc 6g30 và giới tử đắc giới cuối cùng lúc 10g26. Sau khi truyền giới, Hòa thượng Yết-ma trao truyền tam y, bình bát, tọa cụ, đãy lọc nước đến các tân Tỷ-kheo.

4.jpg
Hòa thượng Đường đầu niêm hương bạch Phật

7.jpg
Giới tử Tỷ-kheo Tăng cầu thọ Giới pháp

8.jpg
Giới tử đảnh lễ Hội đồng thập sư sau khi đắc pháp

Tại Diệu Đức Ni viện, Hội đồng Thập sư Ni tấn đàn truyền Tỷ-kheo-ni giới cho giới tử cầu thọ Tỷ-kheo-ni. Sau đó, vào lúc 9g30, giới tử Tỷ-kheo-ni trở về tổ đình Báo Quốc cầu thọ Chánh pháp Yết-ma với Đại Tăng truyền trao Giới pháp. Đại Tăng hoan hỷ giáo huấn truyền trao tấn đàn Tỷ-kheo-ni vào lúc 11g25.

5.jpg
Giới tử Tỷ-kheo-ni thọ nhận y

Buổi chiều, lúc 14g diễn ra lễ truyền giới tại gia Thập thiện, truyền giới cho các giới tử phát tâm thọ xuất gia Bồ-tát giới và tại gia Bồ-tát giới.

Trong không khí trang nghiêm, trầm hương quyện tỏa, đối trước Tam bảo, chư giới tử phát tâm nhiên hương cúng dường trước sự chứng minh của Hội đồng Thập sư cùng hiện tiền Tăng-già.

25.jpg
Hòa thượng Đường đầu cung thỉnh Chư Phật, Bồ-tát trước khi truyền trao Bồ-tát giới

Sau ba ngày tổ chức, Đại giới đàn Trí Thủ đã thập phần viên mãn, Ban Kiến đàn nhất tâm lễ tạ giới sư, chư giới tử đảnh lễ niệm ân đến Ban Kiến đàn.

Tại buổi lễ bế mạc, HT.Thích Khế Chơn, Phó ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế, Phó ban Kiến đàn tuyên đọc diễn văn bế mạc. Hòa thượng nhắn nhủ đến các vị tân Tỷ-kheo sau khi thọ giới điều căn bản là phải học hỏi, nghiên cứu và hành trì Giới luật. Vì Giới luật là đệ nhất an ổn công đức. Chư Phật quá khứ nhờ Giới mà thành đạo, hiện tại Bồ-tát nhân Giới mà độ sanh, vị lai người tu hành nhân Giới mà được giải thoát.

Qua đó, Hòa thượng nhắc lại lời khuyên nhủ của Đức cố Trưởng lão Hòa thượng đệ nhất Tăng thống: “Tôi xin Tăng Ni, nhất là các cấp lãnh đạo, sống giữa cuộc đời cần phải củng cố giới hạnh, hạn chế tối đa những thứ có thể hạn chế được, hạnh nguyện phải sâu rộng, rèn luyện và kiên cường bền chí phụng trì Phật pháp. Về phần tín đồ, tôi khuyên thỉnh trong mọi nỗ lực và bổn phận hộ trì Tam bảo, làm các công việc hữu ích cho đời. Cuộc mưu sinh dù có khó khăn cũng cố mà tránh sao đừng phạm giới”.

34.jpg
HT.Thích Khế Chơn đọc diễn văn bế mạc

Cuối ngày, Ban Kiến đàn cùng các giới tử lễ tạ giới sư, đăng đàn chẩn tế tạ pháp hoàn mãn.

Một số hình ảnh PV Giác Ngộ thường trú tại Huế ghi nhận:

10.jpg
Nhị vị Hòa thượng Dẫn thỉnh

11.jpg

12.jpg
Giới tử Tăng Ni

13.jpg

14.jpg
Giới tử thọ nhận y, bát

15.jpg
Giới tử Tỷ-kheo-ni đảnh lễ Đại Tăng cầu pháp

26.jpg
Nhiên hương cúng dường

31.jpg
Tân Tỷ-kheo Đức Toàn dâng lời cảm niệm

33.jpg
HT.Thích Khế Chơn trao phần thưởng tới giới tử thủ các đàn giới

Quảng Điền

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1164 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Tám nạn của người tu

GNO - Chúng ta tu hành trong hiện tại thì Phật đã nhập diệt lâu xa, đây là nạn lớn. May thay, giáo pháp của Ngài vẫn còn được gìn giữ và lưu truyền.

Thông tin hàng ngày