Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQVN lần thứ VIII

GNO - Từ ngày 25 đến ngày 27-9, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Mỹ Đình, Hà Nội) đã diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) lần thứ VIII, nhiệm kỳ (2014-2019).

Đại hội với hơn 1.000 đại biểu đại diện cho các tầng lớp nhân dân, các giai cấp, các dân tộc, tôn giáo, các lực lượng vũ trang nhân dân và đại diện hơn 4 triệu đồng bào đang sinh sống ở nước ngoài đã về dự Đại hội.

25.9.Daihoi_phien1 (1).jpg

Toàn cảnh Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQVN lần thứ VIII - Ảnh: MT

JZlhnAzn.jpg

Ông Nguyễn Thiện Nhân phát biểu khai mạc Đại hội - Ảnh: Hoàng Long

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã tham dự phiên khai mạc Đại hội.

 Ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch UBTƯ MTTQVN khóa VII đã đọc Diễn văn khai mạc Đại hội, nêu rõ Đại hội đại biểu MTTQVN các cấp lần này được tiến hành từ cơ sở, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, góp phần nâng cao nhận thức về sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc, về MTTQVN, đẩy mạnh các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước hướng vào thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh của mỗi địa phương và cả nước.

Theo báo cáo trình Đại hội do Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký  Vũ Trọng Kim trình bày, trong nhiệm kỳ VII (2009-2014), hoạt động của MTTQVN đạt nhiều thành tựu. MTTQVN tiếp tục phấn đấu phát huy vai trò, trách nhiệm của mình trong hệ thống chính trị và đời sống xã hội.

25.9.Daihoi_phien1_1.jpg

Đại biểu biểu quyết trong phiên họp ngày 25-9

- Ảnh MT

Nội dung và phương thức hoạt động được đổi mới, thể hiện rõ hơn tính chất liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, các cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, tầng lớp xã hội, các dân tộc, các tôn giáo, người Việt Nam ở nước ngoài. Trách nhiệm đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội đã được triển khai có kết quả bước đầu, được nhân dân ở các địa phương ghi nhận.

Năm chương trình hành động do Đại hội VII MTTQVN đề ra đã được thực hiện tốt, vai trò, vị trí của MTTQVN được nâng cao. Các cuộc vận động, phong trào thi đua thiết thực hơn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, giải quyết các vấn đề xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, từng bước cải thiện và nâng cao đời sống của nhân dân.

Việc phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước ngày càng rõ hơn về cơ chế và phương thức tổ chức thực hiện. Cùng với công tác đối ngoại của Đảng, ngoại giao Nhà nước, hoạt động đối ngoại nhân dân của MTTQVN và các tổ chức thành viên đã góp phần mở rộng đoàn kết hữu nghị và hợp tác, nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Kết quả đổi mới nội dung, phương thức hoạt động đã tạo nên những tiền đề, kinh nghiệm cho công tác Mặt trận trong thời kỳ mới.

 25.9.TRienlam1 (1).jpg
HT.Thích Thiện Nhơn, Q.Chủ tịch HĐTS GHPGVN
đảm nhiệm Phó Chủ tịch Ủy ban TƯMTTQVN khóa VIII
(không chuyên trách) - Ảnh: MT

Trong nhiệm kỳ VIII, MTTQVN  sẽ tập trung đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động nhằm phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, tăng cường đồng thuận xã hội, phát huy dân chủ, thực hiện giám sát và phản biện xã hội, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh...

Đại hội đề ra 5 chương trình hành động của MTTQVN nhiệm kỳ 2014 – 2019: Nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc;  

Phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản của nhân dân, triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước;

 Phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng và chính quyền vững mạnh;

Mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân, tăng cường đoàn kết hữu nghị và hợp tác quốc tế;

Hoàn thiện cơ chế, nâng cao năng lực hoạt động của hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Anh MTran.jpg

Đại biểu tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQVN - Ảnh: Sư Bửu Chánh

SBC (1).jpg

Đại biểu TP.HCM tham dự Đại hội chụp ảnh lưu niệm - Ảnh: Sư Bửu Chánh

 Phát biểu tại Đại hội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, 5 năm qua, MTTQVN đã triển khai thực hiện có kết quả Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ VII, qua đó có nhiều đóng góp to lớn cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc... Trong nhiệm kỳ tới, với vai trò đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân, Mặt trận có trách nhiệm vận động nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, vững mạnh, thực hiện tốt chức năng giám sát và phản biện xã hội, chủ động góp ý kiến với Đảng, Nhà nước trong việc hoạch định cơ chế, chính sách. Mặt trận cần tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động hướng về cơ sở, thiết thực, hiệu quả, tránh hành chính hoá, sát với dân.

Đại hội thảo luận sửa đổi điều lệ MTTQVN. Đại hội thông qua tờ trình về công tác hiệp thương dân chủ cử ra 384 ủy viên tham gia Ủy ban TƯMTTQVN khóa VIII nhiệm kỳ (2014-2019). Thành phần Ủy ban TƯMTTQVN VIII gồm: Đại diện lãnh đạo các tổ chức thành viên (45 người); Chủ tịch Ủy ban MTTQVN cấp tỉnh (63 người); cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, các tầng lớp xã hội, các dân tộc, tôn giáo, các thành phần kinh tế và Người Việt Nam ở nước ngoài (262 người); cán bộ chuyên trách cơ quan Ủy ban TƯMTTQVN (14 người). 

ttxvn_MTTQ.jpg

Đoàn chủ tịch Ủy ban TƯMTTQVN khóa VIII nhiệm kỳ (2014-2019) ra mắt Đại hội - Ảnh: TTXVN

Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQVN khóa VIII, các đại biểu đã hiệp thương dân chủ, cử ra Đoàn Chủ tịch Ủy ban TƯMTTQVN khóa VIII là 62 người.

Ban Thường trực Ủy ban TƯMTTQVN khóa VIII nhiệm kỳ (2014-2019) gồm 6 vị do ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban TƯMTTQVN khóa VII tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban TƯMTTQVN khóa VIII;

Ông Vũ Trọng Kim, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban TƯMTTQVN khóa VII tiếp tục giữ chức vụ Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Ủy ban TƯMTTQVN khóa VIII;

4 Phó Chủ tịch chuyên trách gồm các ông, bà: Trương Thị Ngọc Ánh, Nguyễn Văn Pha, Bùi Thị Thanh, Lê Bá Trình, Phó Chủ tịch Ủy ban TƯMTTQVN khóa VII tiếp tục giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban TƯMTTQVN khóa VIII.

6 Phó Chủ tịch Ủy ban TƯMTTQVN (không chuyên trách): HT.Thích Thiện Nhơn, Linh mục Nguyễn Công Danh, ông Đào Văn Bình, ông Phạm Xuân Hằng, ông Tráng A Pao, bà Võ Thị Dung.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tôn tượng được tôn trí trong không gian Diệu Tướng Am (Hà Nội)

Có một không gian nghệ thuật Phật giáo giữa lòng Thủ đô

GNO - Dù chỉ mới hiện diện được 4 tháng (khai trương vào ngày 25-6-2022) nhưng không gian văn hóa nghệ thuật Phật giáo Diệu Tướng Am đã trở thành điểm đến văn hóa cho nhiều giới, đặc biệt là các vị trí thức Phật giáo, người yêu mến đạo Phật ở Thủ đô.

Thông tin hàng ngày