Đài Loan: Chùa Từ Vân - TP. Cao Hùng tổ chức truyền giới Bát quan trai

(GNO): Chùa Từ Vân - Cao Hùng lại tổ chức truyền trao Bát Quan Trai giới cho hàng tín chúng. 8 giờ 30 sáng  các giới tử thọ giới chính thức, sau khi được truyền giới, họ đều tuân thủ qui giới đến sáng hôm sau.

Pháp sư Giới Tuệ - Hòa Thượng truyền giới nói, người tu theo đạo Phật, nhất định phải ghi nhớ 2 chữ "Vô Tránh", điều quan trọng nữa là "trong tâm cần phải nhu hòa", phải hết lòng khoan dung cho chúng sanh, nhẫn nhục với mọi người. Pháp nhẫn nhục này nhất định phải thông đạt cả "Tánh không và Tướng không", bằng không sẽ nhẫn không được.

Pháp sư Giới Tuệ khai thị trong pháp hội truyền giới, giới tử thọ giới Bát quan Trai cần phải hiểu rõ. Cái gọi là Bát Quan Trai giới, ý nghĩa như thế nào? công dụng ra sao? "Bát": chỉ cho 8 giới đang thọ trì. "Quan": đóng tám điều ác, khiến cho ba nghiệp không dấy khởi. "Trai": đoạn lìa các điều ác, tu tập các điều lành, qua ngọ không ăn cũng gọi là Trai. "giới" có đủ tác dụng ngăn ngừa những chuyện thị phi, dừng lại các điều xấu ác.

batquantrai 1.jpg

Thọ trì Bát Quan Trai Giới, tương lai có thể được quả báo thanh tịnh giải thoát

- Giới thứ nhất trong tám giới này là không sát sanh. Phật giáo dạy không sát sanh là chỉ cho, tín đồ Phật giáo không cố ý sát hại những chúng sinh có mạng sống, như người, động vật, các loài côn trùng nhỏ và không phá bỏ thai nhi. Trong đây hoàn toàn không phải chỉ nói giết người mới gọi là sát sanh, thậm chí ngay cả con rận - một sinh mạng nhỏ nhoi cũng không được giết chết.

- Giới thứ hai không được trộm cắp, chỉ cho những món vật dụng của người khác, nếu không cho thì không được lấy, bất kể là vật đó lớn hay nhỏ, ngay cả cây kim, sợi chỉ nếu không có sự bằng lòng của đối phương thì cũng không được lấy

- Giới thứ ba không  dâmdục, không những là sự quan hệ vợ chồng , mà đối với các nam nữ khác, cũng không được khởi lòng động niệm, phải có sự giao hảo. Sau khi thọ giới chính thức, ngay cả tâm tham luyến cũng không nên để cho tồn tại.

- Giới thứ tư không nói vọng, không nói dối, không nên đảo lộn thị phi, không được dùng lời ác độc mắng rủa người, đem việc nguy hại đến cho người khác, cũng không nên cười đùa chọc phá khiến người khó chịu...

- Giới thứ năm không uống rượu, vì sau khi uống say không hiểu rõ việc mình làm tốt hay xấu, được hay mất, dẫn đến sự suy tổn của giới luật. Ngoài ra, một số thực vật như hành, tỏi... cũng không được dùng.

- Giới thứ sáu không đeo tràng hoa thơm, không thoa dầu thơm vào người, không ca múa. Phàm son phấn, nước hoa, kem thoa mặt, son thoa môi, hoa tai, bao gồm cả những món đồ trang sức, những y phục lòe loẹt hoa hòe không thể mặc, không thể đeo, không nên trang điểm. "Vũ Đạo", chỉ cho các loại nhạc khí và các bài hát làm cho tâm mê đắm. Một là đem lòng tham luyến, tay chân múa theo nhịp điệu, hai là hát ca những ngôn ngữ tình tứ làm dao động lòng người, ba là đàn các loại nhạc du dương khiến người mê nhiễm.

batquantrai 2.jpg
Hai chúng nam nữ, một ngày một đêm rời gia đình,
đến cư trú tại tăng đoàn, học tập cách tu hành của người xuất gia
 

- Giới thứ bảy không ngồi, nằm trên giường cao rộng lớn. Giường ngủ cao rộng, mềm mại dễ chịu, khiến cho trong lòng tham đắm, nơi ngồi cao quá một khuỷu tay cũng không được ngồi.

 - Giới thứ tám không ăn phi thời. "Quá ngọ không ăn", tức là sau khi qua giờ ngọ, ngoài việc uống nước, không được ăn bất cứ thức ăn nào, ngay cả nước trái cây cũng không được dùng.

batquantrai 3.jpg
Quá đường, thọ trai - Học tập sinh hoạt của người xuất gia
 

Pháp sư Giới Tuệ nói, sáu căn mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý của chúng ta rất dễ phạm giới trộm, lén nghe tức là tai đã phạm giới trộm, mũi ngữi trộm mùi thơm cũng phạm giới trộm. Cho nên, người trì giới chân chánh, không phạm những điều vi tế, sáu căn không phan duyên đối ngoại, thì tâm niệm không động, đạt đến cảnh giới tịch diệt. Điều gọi là "Tịch nhiên không động, cảm ắt sẽ thông", có thể làm được điều tịch nhiên không động, thì trí tuệ thần thông sẵn đủ trong tâm tánh tự có thể hiển phát. Hai chúng nam nữ, chỉ một ngày một đêm tu tập Bát Quan Trai giới, nên tinh tấn hành trì, đừng để phạm vào một giới nào trong 8 giới, quả báo sẽ được sanh thiên

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày