Từ khóa: Đại tường
Tìm thấy 21 kết quả
Ảnh minh họa của Cát Tường Quân

Mất vào tháng nhuận cúng giỗ tháng nào?

GNO - Có người mất vào mùng 3/2 âm lịch (tháng 2 nhuận) năm Quý Mão (2023). Xin hỏi, trường hợp này cúng tiểu tường (giáp năm), đại tường (mãn tang) và giỗ (húy nhật) vào ngày tháng nào, vì sao?