Từ khóa: dâng cúng
Tìm thấy 6 kết quả
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1244 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Món “dây nhợ trói buộc”

GNO - Tôi bị một số người thân quở trách nặng nề vì trong mâm cúng có các món “dây nhợ trói buộc”. Đó là các món như mì xào, bún, miến, rau sống (bông chuối xắt sợi), rau muống xào. Người thân tôi nói rằng mâm cúng cho vong linh mà “dây nhợ” nhiều sẽ trói buộc, ràng rịt khiến cho mẹ tôi không giải thoát.