Từ khóa: đạo hạnh
Tìm thấy 18 kết quả
Ảnh minh họa

10 điều tâm niệm

GNO - Phật dạy lấy bệnh khổ làm thuốc thần, lấy hoạn nạn làm giải thoát, lấy khúc mắc làm thú vị, lấy ma quân làm bạn đạo, lấy khó khăn làm thích thú, lấy kẻ tệ bạc làm người giúp đỡ, lấy người chống đối làm nơi giao du, coi thi ân như đôi dép bỏ, lấy sự xả lợi làm vinh hoa, lấy oan ức làm cửa ngõ đạo hạnh.
Ảnh: Làng Mai

Trau dồi đạo hạnh

GNO - Một số người thắc mắc: tại sao Phật giáo gần đây liên tiếp xảy ra những vụ việc bất ổn. Theo tôi, nói như vậy không đúng.
Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Nhận lỗi mình, chỉ lỗi người

GNO - Đại lễ Vu lan - Báo hiếu trong đạo Phật còn được gọi là Ngày Phật Hoan Hỷ. Đó cũng là dịp chư Tăng làm lễ Tự tứ sau ba tháng An cư kết hạ với mục đích chuyên tâm chăm sóc đời sống tâm linh qua sự nghiêm mật giữ gìn giới luật đã thọ, thực hành thiền định một cách chuyên cần và phát triển trí tuệ giải thoát.
Phật tử đồng bào dân tộc tại địa phương thành kính dâng y ca-sa cúng dường chư Tăng, Ni

Đắk Lắk: Ban Hộ trì Tam bảo và Phật tử tịnh xá Ngọc Quang tổ chức dâng y ca-sa cúng dường

GNO - Sáng 14-8 (28-6-Quý Mão), sau khóa lễ Bố-tát cuối hạ tại tịnh xá Ngọc Quang (TP.Buôn Ma Thuột) cũng là ngày mãn hạ của 78 hành giả Tăng, Ni an cư trực thuộc hệ phái Khất sĩ trong tỉnh. Dịp này, Ban Hộ trì Tam bảo và Phật tử các miền tịnh xá cử hành lễ dâng y ca-sa và vật phẩm tứ sự cúng dường.