Đạo vàng đất Quảng tuyên dương...

Chùa Đạo Nguyên - Văn phòng BTS THPG tỉnh Quảng Nam
Chùa Đạo Nguyên - Văn phòng BTS THPG tỉnh Quảng Nam

GNO - Giữa thành phố Tam Kỳ
Có chùa Đạo Nguyên do ôn Trưởng ban Trị sự lập
Khi mới vừa hai lăm tuổi
Để bây giờ thành văn phòng Phật giáo
Ôn đã tám mươi lăm có hơn
Tuổi đạo uyên thâm, truyền giáo pháp từ thời Phật giáo Trung phần
An Nam Phật học hội, thời kỳ chấn hưng đạo pháp
Ôn kể về thời Phật giáo Quảng Tín, Quảng Nam, Đà Nẵng
Xương minh giữa buổi loạn ly, Tổ sư Minh Hải truyền thừa
Dòng Chúc Thánh có chùa cổ nơi Hội An thành phố
Ở nơi này Phật giáo hòa hợp lắm con ơi
Đạo mầu tuyên dương nơi vùng Phước Sơn, Trà My, Đông Giang, Tây Giang rạng rỡ
Cơ sở chùa chiền dần mọc, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân
Ôn Thiện Duyên, cây đại thụ, bậc trưởng thượng đương kim Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương
Cứ dắt dẫn hàng hậu học và Phật tử
Nhắc nhở thế hệ kế thừa: phải ráng tuyên lưu đạo tình thương - trí tuệ...
Cho nhân dân Quảng Nam ngày càng thêm hạnh phúc
Phật pháp huy hoàng, dân tộc rỡ ràng cùng ánh đạo sáng soi...

L.Đ.L
(Nhân dịp công tác tại Quảng Nam trong hai ngày, 26, 27-3)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1163 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Quyết lòng tìm đến Linh Sơn

GNO - Bài sám Pháp hoa phần đầu nói về Tịnh độ, phần hai nói về Thiền tông là phương pháp tu thiền chủ trương hướng nội.

Thông tin hàng ngày