Diễn đàn "Sự thích ứng của đạo Phật với thế kỷ XXI"

Thông tin về diễn đàn
Thông tin về diễn đàn

GN - Hội Ái hữu Trân bảo Phật giáo (Buddhist Gem Fellowship) ở Malaysia sẽ tổ chức một diễn đàn trong vòng một ngày với chủ đề “Sự thích ứng của đạo Phật với thế kỷ XXI” vào ngày 31-8, tại Trung tâm Tốt nghiệp, Trường Đại học Sunway, nhằm tưởng niệm ngài K. Sri Dhammananda, một bậc cao tăng đã để lại gia tài tuệ giác quý báu cho nhân loại.

Diễn đàn này mời gọi những người tham gia tập trung bàn thảo về các vấn đề liên quan đến sự cân bằng giữa hiện đại và truyền thống, đồng thời ra mắt cuốn sách “Một giáo pháp: Nhiều truyền thống Phật giáo”, cuốn sách được nhiều tác giả cùng viết nhằm tưởng niệm ngài K. Sri Dhammananda.

Hoàng Lam (Theo Buddhist Channel)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày