Đồng Nai: 95 giới tử không được đăng đàn thọ giới tại Đại giới đàn Nguyên Thiều - Siêu Bạch 2011

(GNO-Đồng Nai): Chiều hôm qua 18-4, tại Tổ đình Long Thiền, Hội đồng giám khảo Đại giới đàn Nguyên Thiều – Siêu Bạch 2011 đã tổ chức thi tụng thuộc lòng Luật Trường hàng cho các giới tử Tăng Ni.

>>> Khai mạc trọng thể Đại giới đàn Nguyên Thiều – Siêu Bạch 2011

Luật Trường hàng gồm: Tỳ ni, Sa di, Oai nghi, Cảnh sách là 4 quyển luật căn bản dành cho người xuất gia. Bất cứ người xuất gia nào cũng đều phải học qua 4 quyển luật này.

Cuộc thi không bắt buộc tất cả các giới tử phải tham gia, mà tùy giới tử thuộc quyển nào thì đăng ký thi tụng quyển đó.

Đồng Nai: 95 giới tử không được đăng đàn thọ giới tại Đại giới đàn Nguyên Thiều - Siêu Bạch 2011 ảnh 1

Trong số 1904 giới tử phát nguyện thọ giới, đã có 100 giới tử Tăng đăng ký thi tụng tại Tuyển Phật Trường và 274 giới tử Ni thi tụng tại Tổ đường.

Kết quả, sau hơn 90 phút tập trung thi tụng căng thẳng, 53 giới tử Tăng và 59 giới tử Ni đã tụng lòng 4 quyển luật Trường hàng một cách xuất sắc, được Ban giám khảo đánh giá cao.

Cũng trong chiều ngày 18-4, Hội đồng giám khảo giới đàn đã công bố kết quả thi khảo hạch giới tử phần thi viết và vấn đáp. Theo đó, 95 giới tử (15 Tỳ kheo, 10 Tỳ kheo Ni, 8 Thức xoa, 49 Sa di, 13 Sa di ni) dưới 30 tuổi thi trượt do không nộp bài thi viết và không dự thi vấn đáp.

Ban Tổ chức giới đàn quyết định không truyền giới cho các vị giới tử này.

Giác Ngộ Online xin giới thiệu một số hình ảnh buổi thi tụng Luật Trường Hàng tại Tổ đình Long Thiền:

Đồng Nai: 95 giới tử không được đăng đàn thọ giới tại Đại giới đàn Nguyên Thiều - Siêu Bạch 2011 ảnh 2
Đồng Nai: 95 giới tử không được đăng đàn thọ giới tại Đại giới đàn Nguyên Thiều - Siêu Bạch 2011 ảnh 3
Đồng Nai: 95 giới tử không được đăng đàn thọ giới tại Đại giới đàn Nguyên Thiều - Siêu Bạch 2011 ảnh 4
Đồng Nai: 95 giới tử không được đăng đàn thọ giới tại Đại giới đàn Nguyên Thiều - Siêu Bạch 2011 ảnh 5
Đồng Nai: 95 giới tử không được đăng đàn thọ giới tại Đại giới đàn Nguyên Thiều - Siêu Bạch 2011 ảnh 6
Đồng Nai: 95 giới tử không được đăng đàn thọ giới tại Đại giới đàn Nguyên Thiều - Siêu Bạch 2011 ảnh 7
Đồng Nai: 95 giới tử không được đăng đàn thọ giới tại Đại giới đàn Nguyên Thiều - Siêu Bạch 2011 ảnh 8
Đồng Nai: 95 giới tử không được đăng đàn thọ giới tại Đại giới đàn Nguyên Thiều - Siêu Bạch 2011 ảnh 9
Đồng Nai: 95 giới tử không được đăng đàn thọ giới tại Đại giới đàn Nguyên Thiều - Siêu Bạch 2011 ảnh 10
Đồng Nai: 95 giới tử không được đăng đàn thọ giới tại Đại giới đàn Nguyên Thiều - Siêu Bạch 2011 ảnh 11

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày