Đồng Nai: Chùa Phước Viên tổ chức Vía Phật thành đạo

GNO - 5 giờ sáng nay, 8-1-2014 (8-12-Quý Tỵ) tại chùa Phước Viên (TP.Biên Hòa, Đồng Nai), chư Tăng bổn tự và 300 Phật tử thành tâm thiết lễ kỷ niệm ngày Đức Phật Bổn Sư Thích Ca thành đạo.

>>

Chùa Hưng Phúc tổ chức lễ Phật thành đạo

>>

Mừng Vía Phật thành đạo, 200 Phật tử tu một ngày

>> An vị tôn tượng nhân Vía Đức Phật thành đạo

a VN 5.jpg
300 Phật tử tham dự buổi lễ

a VN 1.jpg
Tĩnh tâm hướng về Đức Từ phụ Thích Ca Mâu Ni

a VN 3.jpg
Đảnh lễ

Tại buổi lễ, chư tôn đức Tăng và Phật tử đã có thời ngồi tĩnh tọa, niệm ân và tưởng nhớ Bậc Giác ngộ - Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật - người khai đạo Bồ-đề nơi Ta-bà này.

Ngoài ra, đại chúng còn nhất tâm đảnh lễ và phát nguyện tu học theo lời dạy của Phật, làm lợi mình lợi người, sống an lạc trong giáo pháp của Ngài...

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày