Đồng Tháp: Trang nghiêm khai mạc Đại giới đàn Trí Tịnh Phật lịch 2566

Quang cảnh buổi lễ
Quang cảnh buổi lễ
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 5-4 (15-2 nhuận-Quý Mão), tại chùa Phước Hưng (TP.Sa Đéc), đã diễn ra lễ khai mạc Đại giới đàn Trí Tịnh Phật lịch 2566 do Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp tổ chức.
Đồng Tháp: Trang nghiêm khai mạc Đại giới đàn Trí Tịnh Phật lịch 2566 ảnh 1

Chư tôn giáo phẩm chứng minh

Chứng minh, tham dự có Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Thông, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh; chư tôn giáo phẩm Thành viên Hội đồng Chứng minh: Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện An, Trưởng lão Hòa thượng Thích Nhựt Quang, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Phương, Trưởng lão Hòa thượng Thích Phước Thông, Trưởng lão Hòa thượng Hộ Chánh;

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Tăng sự Trung ương; Hoà thượng Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Kiểm soát T.Ư, Phó ban Thường trực Ban Tăng sự T.Ư; cùng chư tôn đức Hội đồng Trị sự; chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN tỉnh; Tăng Ni Phật giáo trong và ngoài tỉnh, chư giới sư và đại diện các cấp chính quyền tham dự.

Đồng Tháp: Trang nghiêm khai mạc Đại giới đàn Trí Tịnh Phật lịch 2566 ảnh 2

Hòa thượng Thích Chơn Minh phát biểu khai mạc

Tại buổi lễ, Hòa thượng Thích Chơn Minh, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp, Trưởng ban Tổ chức Đại giới đàn Trí Tịnh phát biểu khai mạc. "Trong Luật tạng Phật dạy: 'Tỳ-ni tạng trụ, Phật pháp cửu trụ. Tỳ-ni tạng diệt, Phật pháp diệc diệt', cho thấy việc tổ chức Đại giới đàn để truyền trao giới pháp cho đàn hậu học là việc làm có ý nghĩa rất lớn và có tầm quan trọng trong việc hoằng truyền chánh pháp.", Hòa thượng nhấn mạnh.

Thượng tọa Thích Minh Sơn, Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp báo cáo công tác tổ chức. Theo đó, Đại giới đàn Trí Tịnh có 188 giới tử phát tâm thọ giới, gồm: 46 giới tử Tỳ-kheo, 36 giới tử Tỳ-kheo-ni, 75 giới tử Thức-xoa-ma-na, 16 giới tử Sa-di và 15 giới tử Sa-di-ni.

Đồng Tháp: Trang nghiêm khai mạc Đại giới đàn Trí Tịnh Phật lịch 2566 ảnh 3

Chư giới tử

Đại giới đàn diễn ra trong 4 ngày, từ ngày 3 đến 6-4 (nhằm ngày 13 đến 16-2 nhuận-Quý Mão) tại hai điểm - chùa Phước Hưng (giới trường Tăng) và chùa Phước Huệ (giới trường Ni).

Cung an chức sự, Ban Tổ chức giới đàn cung thỉnh Hòa thượng Thích Thiện An, đương vi Đường đầu Hòa thượng Đàn giới Tăng; Hòa thượng Thích Minh Thông làm Yết-ma A-xà-lê, đương vi Tuyên luật sư; Hòa thượng Thích Chơn Minh làm Giáo thọ A-xà-lê; cùng chư vị tôn chứng Tăng-già.

Đồng Tháp: Trang nghiêm khai mạc Đại giới đàn Trí Tịnh Phật lịch 2566 ảnh 4

Cung an chức sự

Hội đồng thập sư Ni, Ban Tổ chức cung thỉnh Ni trưởng Thích nữ Như Hòa, đương vi Hòa thượng Ni Đường đầu Đàn giới Ni; Ni trưởng Thích nữ Như Trung, Yết-ma A-xà-lê; Ni trưởng Thích nữ Như Nguyện, Giáo thọ A-xà-lê.

Đại diện giới tử đã phát nguyện thọ trì giới pháp, tinh nghiêm giới luật, nương theo tịnh giới sống đời phạm hạnh, để xứng đáng là bậc mô phạm và không phụ lòng chí nguyện xuất gia cũng như ơn giáo dưỡng của thầy tổ.

Đạo từ tại lễ khai mạc Đại giới đàn, Hòa thượng Thích Thiện Nhơn sách tấn đến giới tử, nhấn mạnh tầm quan trọng của thọ giới, giữ giới và thành tựu giới thanh tịnh người xuất gia.

Đồng Tháp: Trang nghiêm khai mạc Đại giới đàn Trí Tịnh Phật lịch 2566 ảnh 5

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn đạo từ

Hòa thượng cho biết Đồng Tháp là quê hương của nhiều bậc tôn túc đã có công đức xây dựng GHPGVN. Trong đó có Đại lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh là bậc tòng lâm thạc đức, là một bậc cao Tăng với phẩm hạnh và sở học uyên thâm, là bậc thầy lãnh đạo, nhà giáo dục mô phạm của Phật giáo Việt Nam thời hiện đại, một hành giả tu tập và xiển dương pháp môn Tịnh độ, là tấm gương sáng để Tăng Ni, Phật tử nhiều thế hệ kính ngưỡng, noi theo.

"Chư giới tử thọ giới tại Đại giới đàn mang tôn hiệu của ngài, cần phải cố gắng nương theo công hạnh Đại lão Hòa thượng nỗ lực hành trì, nương nơi hạnh nguyện của Đại lão Hòa thượng làm kim chỉ nam cho chính mình trên con đường tu tập giác ngộ, giải thoát", Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự nhấn mạnh.

Đồng Tháp: Trang nghiêm khai mạc Đại giới đàn Trí Tịnh Phật lịch 2566 ảnh 6

Giới tử lắng nghe lời khai đạo của Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Thông

Sau lễ khai mạc, Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Thông đã khai đạo cho các giới tử tại Đại giới đàn Trí Tịnh.

Chiều cùng ngày và sáng mai, Hội đồng thập sư Tăng, Ni sẽ lần lượt đăng đàn truyền giới pháp đến giới tử tại hai giới trường: chùa Phước Hưng dành cho giới tử Tỳ-kheo, Sa-di; tại chùa Phước Huệ truyền giới cho giới tử Tỳ-kheo-ni, Thức-xoa-ma-na, Sa-di-ni.

Những hình ảnh được phóng viên Báo Giác Ngộ ghi nhận:

Đồng Tháp: Trang nghiêm khai mạc Đại giới đàn Trí Tịnh Phật lịch 2566 ảnh 7
Đồng Tháp: Trang nghiêm khai mạc Đại giới đàn Trí Tịnh Phật lịch 2566 ảnh 8
Đồng Tháp: Trang nghiêm khai mạc Đại giới đàn Trí Tịnh Phật lịch 2566 ảnh 9
Đồng Tháp: Trang nghiêm khai mạc Đại giới đàn Trí Tịnh Phật lịch 2566 ảnh 10
Đồng Tháp: Trang nghiêm khai mạc Đại giới đàn Trí Tịnh Phật lịch 2566 ảnh 11
Đồng Tháp: Trang nghiêm khai mạc Đại giới đàn Trí Tịnh Phật lịch 2566 ảnh 12
Đồng Tháp: Trang nghiêm khai mạc Đại giới đàn Trí Tịnh Phật lịch 2566 ảnh 13
Đồng Tháp: Trang nghiêm khai mạc Đại giới đàn Trí Tịnh Phật lịch 2566 ảnh 14
Đồng Tháp: Trang nghiêm khai mạc Đại giới đàn Trí Tịnh Phật lịch 2566 ảnh 15
Đồng Tháp: Trang nghiêm khai mạc Đại giới đàn Trí Tịnh Phật lịch 2566 ảnh 16
Đồng Tháp: Trang nghiêm khai mạc Đại giới đàn Trí Tịnh Phật lịch 2566 ảnh 17
Đồng Tháp: Trang nghiêm khai mạc Đại giới đàn Trí Tịnh Phật lịch 2566 ảnh 18
Đồng Tháp: Trang nghiêm khai mạc Đại giới đàn Trí Tịnh Phật lịch 2566 ảnh 19
Đồng Tháp: Trang nghiêm khai mạc Đại giới đàn Trí Tịnh Phật lịch 2566 ảnh 20

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày