Đồng Tháp: Trang nghiêm khai mạc Đại giới đàn Từ Nhơn Phật lịch 2564

Chư tôn giáo phẩm, chư giới sư quang lâm lễ khai mạc Đại giới đàn Từ Nhơn Phật lịch 2564
Chư tôn giáo phẩm, chư giới sư quang lâm lễ khai mạc Đại giới đàn Từ Nhơn Phật lịch 2564
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 26-4 (15-3-Tân Sửu), tại chùa Phước Hưng (TP.Sa Đéc) đã trang nghiêm diễn ra lễ khai mạc Đại giới đàn Từ Nhơn Phật lịch 2564 (2021) do Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp tổ chức.
Đồng Tháp: Trang nghiêm khai mạc Đại giới đàn Từ Nhơn Phật lịch 2564 ảnh 1

Chư tôn giáo phẩm chứng minh, chư giới sư

Quang lâm chứng minh có Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện An, Thành viên Hội đồng Chứng minh, Chứng minh Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Đồng Tháp, đương vi Đường đầu Hòa thượng Đại giới đàn; Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự; Hòa thượng Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự Trung ương; Hòa thượng Thích Minh Thông, Phó Trưởng ban Trị sự TP.HCM, Phó ban Tăng sự Trung ương, Tuyên luật sư Đại giới đàn; Hòa thượng Thích Lệ Trang, Phó ban Trị sự TP.HCM, Phó ban Nghi lễ Trung ương, Giáo thọ A-xà-lê Đại giới đàn; Hòa thượng Thích Chơn Minh, Trưởng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Đồng tháp, Trưởng ban Tổ chức Đại giới đàn; cùng chư tôn đức Ban chứng minh, Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Đồng tháp.

Đồng Tháp: Trang nghiêm khai mạc Đại giới đàn Từ Nhơn Phật lịch 2564 ảnh 2

Hòa thượng Thích Chơn Minh, phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc, Hòa thượng Thích Chơn Minh khẳng định: “Từ khi Phật pháp bén duyên với vùng đất nơi đây đã phát triển rất mạnh, các Phật sự luôn được sự ủng hộ từ nhân dân và các vị lãnh đạo đất nướ qua các thời kỳ, công việc hoằng pháp lợi sanh gặp được nhiều thắng duyên thuận lợi và từ lâu Đồng Tháp được mệnh danh là vùng đất Phật. Sỡ dĩ được như thế chính là vì chư vị Tổ sư biết nuôi dưỡng và phát triển mạng mạch Phật pháp, giữ gìn và phát huy tinh thần giới luật của Phật chế.”

Hoà thượng Trưởng ban Tổ chức Đại giới đàn cho rằng, Giới tử có mặt hôm nay tại Đại giới đàn Từ Nhơn là để tiếp nối chư vị Tổ sư truyền thừa mạng mạch chánh pháp, để giới đàn được thành tựu viên mãn cần có ba yếu tố quan trọng như chư Tổ đã dạy là: giới đàn trang nghiêm, giới sư thanh tịnh, giới tử thành tâm.

Đồng Tháp: Trang nghiêm khai mạc Đại giới đàn Từ Nhơn Phật lịch 2564 ảnh 3

Chư giới tử Tăng Ni

Đại Giới đàn Từ Nhơn Phật lịch 2564 do BTS GHPGVN tỉnh Đồng Tháp tổ chức từ ngày 24 đến ngày 27-4-2021 (13 đến 16-3-Tân Sửu). Đại giới đàn lấy tôn danh của cố Đại lão Hoà thượng Thích Từ Nhơn, thành viên Hội đồng Chứng minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự làm tôn hiệu Đại giới đàn. Cố Đại lão Hòa thượng là một vị cao Tăng của vùng đất Đồng Tháp đã cống hiến cả đời cho sự hưng thịnh và phát triển của GHPGVN từ ngày đầu thành lập.

Theo báo cáo, Đại giới đàn có hơn 700 giới tử trong và ngoài tỉnh đăng ký hồ sơ thọ giới, sau khi tổ chức khảo giới thí còn 602 giới tử đủ điều kiện để cầu giới pháp. Trong đó, giới tử Tỳ-kheo 147, Tỳ-kheo-ni 108 vị, Sa-di 108 vị, Thức-xoa-ma-na 99 vị; Sa-di-ni 140 vị.

Đồng Tháp: Trang nghiêm khai mạc Đại giới đàn Từ Nhơn Phật lịch 2564 ảnh 4

Đại diện Ban Tổ chức cung an chức sự Hội đồng Thập sư Tăng

Đại giới đàn chia làm 2 địa điểm truyền giới: chùa Phước Hưng dành cho giới tử Tăng; chùa Phước Huệ dành cho giới tử Ni. Theo đó, Ban Tổ chức Đại giới đàn đã cung thỉnh Hội đồng thập sư Tăng do Trưởng lão Hoà thượng Thích Thiện An đương vi Đường đầu Hoà thường đàn Tỳ-kheo và Hội đồng thập sư Ni do Ni trưởng Thích nữ Như Nhẫn đương vi Đường đầu Hoà thượng Ni đàn Tỳ-kheo-ni.

Trước chư tôn đức chứng minh, đại diện giới tử đã dâng lời cảm niệm, bày tỏ quyết tâm cầu lãnh giới pháp tu học.

Đồng Tháp: Trang nghiêm khai mạc Đại giới đàn Từ Nhơn Phật lịch 2564 ảnh 5

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn ban đạo từ

Sau đó, dưới sự thành tâm của giới tử, Hoà thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự đã ban lời đạo từ. Hoà thượng nhắc nhở, Phật pháp được tồn tại lâu dài đến ngày hôm nay là nhờ công đức của chư vị Tổ sư đã giữ gìn giới luật trang nghiêm, nên các giới tử hôm nay phải kế thừa truyền thống ấy để giữ gìn mạnh mạch Phật pháp.

Sách tấn thêm cho giới tử, Hoà thượng mong rằng sau khi giới tử được đắc giới sẽ bước vào hàng Thích tử, trở thành một thành viên của Giáo hội nên phải tiếp tục tinh tấn tu học, giữ gìn giới luật tinh nghiêm để gõ hầu đền đáp ân đức của thầy tổ và các giới sư, điều đó cũng góp phần cho Phật pháp được xương minh, Giáo hội trang nghiêm và phát triển.

Đồng Tháp: Trang nghiêm khai mạc Đại giới đàn Từ Nhơn Phật lịch 2564 ảnh 6

Trang nghiêm khai mạc Đại giới đàn Từ Nhơn

Sau lễ khai mạc, Hoà thượng Chủ tịch cùng chư tôn đức Hội đồng Trị sự, Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Đồng Tháp đã đến chùa Phước Thành để dâng hương tưởng niệm lần thứ 8 ngày cố Đại lão Hoà thượng Thích Từ Nhơn viên tịch.

Hình ảnh lễ khai mạc Đại giới đàn Từ Nhơn Phật lịch 2564 tại chùa Phước Hưng:

Đồng Tháp: Trang nghiêm khai mạc Đại giới đàn Từ Nhơn Phật lịch 2564 ảnh 7

Trang nghiêm giới đàn

Đồng Tháp: Trang nghiêm khai mạc Đại giới đàn Từ Nhơn Phật lịch 2564 ảnh 8

Chùa Bửu Quang - trụ sở Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp

Đồng Tháp: Trang nghiêm khai mạc Đại giới đàn Từ Nhơn Phật lịch 2564 ảnh 9

Đại giới đàn Từ Nhơn có 700 giới tử đăng ký

Đồng Tháp: Trang nghiêm khai mạc Đại giới đàn Từ Nhơn Phật lịch 2564 ảnh 10

Cung rước chư tôn giáo phẩm

Đồng Tháp: Trang nghiêm khai mạc Đại giới đàn Từ Nhơn Phật lịch 2564 ảnh 11

Cung đón chư giới sư quang lâm giới đàn

Đồng Tháp: Trang nghiêm khai mạc Đại giới đàn Từ Nhơn Phật lịch 2564 ảnh 12

Thành kính đảnh lễ, cung đón chư tôn giáo phẩm quang lâm giới đàn

Đồng Tháp: Trang nghiêm khai mạc Đại giới đàn Từ Nhơn Phật lịch 2564 ảnh 13

Cung đón chư tôn giới phẩm

Đồng Tháp: Trang nghiêm khai mạc Đại giới đàn Từ Nhơn Phật lịch 2564 ảnh 14

Chư Giới tử Ni

Đồng Tháp: Trang nghiêm khai mạc Đại giới đàn Từ Nhơn Phật lịch 2564 ảnh 15

Đại diện Ban Tổ chức cung an chức sự Hội đồng Thập sư Tăng

Đồng Tháp: Trang nghiêm khai mạc Đại giới đàn Từ Nhơn Phật lịch 2564 ảnh 16

Chư giới tử Đại giới đàn Từ Nhơn

Đồng Tháp: Trang nghiêm khai mạc Đại giới đàn Từ Nhơn Phật lịch 2564 ảnh 17

Ban Tổ chức cung an Hội đồng Thập sư Ni

Đồng Tháp: Trang nghiêm khai mạc Đại giới đàn Từ Nhơn Phật lịch 2564 ảnh 18

Giới tử thành kính đảnh lễ chư tôn giáo phẩm chứng minh

Đồng Tháp: Trang nghiêm khai mạc Đại giới đàn Từ Nhơn Phật lịch 2564 ảnh 19

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn ban đạo từ

Đồng Tháp: Trang nghiêm khai mạc Đại giới đàn Từ Nhơn Phật lịch 2564 ảnh 20

Hòa thượng Tuyên luật sư khai đạo giới tử

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Phật giáo Q.8 hỗ trợ các gia đình bị hỏa hoạn

Phật giáo Q.8 hỗ trợ các gia đình bị hỏa hoạn

GNO - Ngày 31-3, Ban Trị sự GHPGVN Q.8, các tự viện trên địa bàn cùng lãnh đạo chính quyền địa phương, Hội Chữ thập đỏ TP, Ban Bảo trợ Hội Chữ thập đỏ Q.8 đã đến thăm hỏi, hỗ trợ các gia đình tại P.4 bị hỏa hoạn hôm 26-3 vừa qua.

Thông tin hàng ngày