Đồng Tháp: Tưởng niệm cố HT.Thích Thiện Chánh

GNO - Sáng qua, 11-11-Quý Tỵ (tức 13-12-2013), tại chùa Phước Hưng (TP.Sa  Đéc) và chùa Thanh Lương (huyện Cao Lãnh) đã trang nghiêm diễn ra lễ tưởng niệm - húy kỵ lần thứ 9 cố HT.Thích Thiện Chánh.

IMG_6104.jpg

Chư tôn thiền đức lãnh đạo đương nhiệm của GHPGVN tỉnh Đồng Tháp tưởng niệm cố Hòa thượng

HT.Thích Nhựt Quang, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Đồng Tháp, HT.Thích Thiện Huệ, UV HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Đồng Tháp, chư tôn đức Thường trực BTS GHPGVN tỉnh, Tăng Ni trụ trì trong tỉnh Đồng Tháp, cùng các cấp chánh quyền tỉnh Đồng Tháp, ban ngành trong địa bàn TP.Sa Đéc về tham dự.

TT.Thích Thiện Năng đọc tiểu sử cố Hòa thượng, cho biết, sanh thời ngài là UV HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Đồng Tháp (nhiệm kỳ III tới V), Trưởng ban Giáo dục Tăng Ni, Hiệu trưởng Trường TCPH tỉnh, viện chủ chùa Hưng Phước, Thanh Lương, đồng thời là UV UB MTTQVN tỉnh, là tấm gương sáng cho Tăng Ni, Phật tử trong tỉnh và các Tăng Ni sinh của Trường TCPH tỉnh Đồng Tháp nương theo tu học.

IMG_6115.jpg

Tháp an trí nhục thân cố Hòa thượng

IMG_6086.jpg

Môn đồ pháp quyến thành kính tưởng niệm ân sư

IMG_6111.jpg

Lễ trai tăng nhân ngày tưởng niệm cố Hòa thượng

HT.Thích Nhựt Quang đã sách tấn đến môn đồ pháp quyến và Tăng Ni sinh của Trường TCPH kế thừa sự nghiệp và hoằng pháp lợi sanh y như lời của cố Hòa thượng còn hiện tiền luôn tâm niệm.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày