Dự án Từ Tâm của Tăng đoàn Phật giáo Xishuangbanna

GNO - Xishuangbanna ở phía nam tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, người dân ở đây theo Phật giáo Nam tông, với 570 ngôi đền và 200 ngôi chùa có số tu sĩ và Sa-di lên đến khoảng 4.000 vị. Đặc biệt, tại đây, dự án Từ Tâm của Tăng đoàn Phật giáo Xishuangbanna đã giúp giảm lây nhiễm HIV/AIDS thông qua giáo dục giới tính!

Theo đó, từ tháng 12-1991, Xishuangbanna báo cáo ca nhiễm HIV/AIDS đầu tiên. Từ đó số người bị nhiễm HIV/AIDS tăng mỗi năm, cụ thể: tháng 12-2009 có 1.289 ca, tình trạng vẫn còn nghiêm trọng.

Xishuangbanna-4.jpg

Một góc sinh hoạt văn hóa, tôn giáo ở Xishuangbanna

Nhận thấy nguy cơ đó, tháng 9-1999, UNICEF và chính quyền Xishuangbanna tổ chức khóa đào tạo đầu tiên cho tu sĩ Phật giáo trong công cuộc kiểm soát và phòng ngừa HIV/AIDS ở Xishuangbanna. Sau khóa đào tạo này còn có nhiều khóa kế tiếp nhằm giới thiệu kiến thức về HIV/AIDS cho tu sĩ. Tháng 7-2003, được UNICEF tài trợ, Dự án Tăng đoàn Từ Tâm được triển khai để tăng cường hiểu biết về HIV/AIDS, và trở thành tổ chức đầu tiên phòng chống HIV/AIDS theo phong cách phương Tây. 

Phương thức tiếp cận:

- Tu sĩ sử dụng nhiều pháp khác nhau trong Phật pháp

      + Tứ vô lượng tâm

      + Ngũ giới

      + Tứ diệu đế

      + Bát chánh đạo

Trợ cấp những bệnh nhân HIV/AIDS

- Thiền Phật giáo cũng có thể giúp bệnh nhân HIV/AIDS nâng cao năng lực chịu đựng và giảm bớt đau khổ

- Tăng đoàn Từ Tâm xây dựng một diễn đàn giao tiếp giữa tu sĩ và bệnh nhân HIV/AIDS

-  Tu sĩ giúp cộng đồng nhận thức và hiểu biết về những vấn đề liên hệ HIV/AIDS, chuyển tải những giá trị Phật giáo đến với bệnh nhân, viếng thăm bệnh nhân và gia đình, gửi tiền trợ cấp, hoặc giúp họ giải quyết những vấn đề thực tế hàng ngày.

Tu sĩ đẩy mạnh những hoạt động phát triển nhận thức theo trình độ của người dân, nhằm phổ biến kiến thức về các cách lây nhiễm, giúp bệnh nhân và gia đình hiểu biết về ảnh hưởng kinh tế và xã hội của cơn bệnh thế kỷ.

Đẩy mạnh sự hiểu biết về đặc tính cơ thể nam nữ, sự liên hệ của HIV/AIDS với giới tính, ma túy và rượu, khuyến khích thanh thiếu niên có trách nhiệm với vấn đề giới tính, và nhấn mạnh tầm quan trọng trong việc cố vấn tham khảo và những buổi phát thanh về các vấn đề của HIV/AIDS. Tháng 7-2007 Tăng đoàn bắt đầu huấn luyện cho thanh niên cùng những hoạt động đề cao nhận thức cho cộng đồng. Hiện nay dự án này vẫn còn đang thực hiện.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày