Đưa cha mẹ vào chùa phụng dưỡng được không?

Đưa cha mẹ vào chùa phụng dưỡng được không?

GN - Phụng dưỡng cha mẹ là một trong những phận sự căn bản của người đệ tử Phật.

HỎI: Tôi là con một trong gia đình, sau khi xuất gia tôi có thể đưa cha mẹ vào chùa phụng dưỡng được không? Nếu không làm trụ trì thì có được phép không?

(TỪ TÁNH, venhatutanh@yahoo.com)

ĐÁP:

Bạn Từ Tánh thân mến!

Việc người xuất gia (thường là con một) đưa cha mẹ già yếu vào chùa phụng dưỡng là rất bình thường, hợp với tinh thần hiếu đạo của Phật giáo. Không nhất thiết phải là trụ trì, Tăng (Ni) chúng cũng được quyền thỉnh cha mẹ lên chùa phụng dưỡng nếu hội đủ điều kiện và được đại chúng đồng thuận.

Ngay cả vị Tăng (Ni) là trụ trì, muốn phụng dưỡng cha mẹ tại chùa cũng cần đại chúng hoan hỷ trợ duyên, không nên nghĩ mình là trụ trì thì có quyền tự quyết trong vấn đề này. Mặt khác, các bậc cha mẹ được lên chùa ở phải nhận thức rõ vị trí của mình chỉ là Phật tử để lo tu học, công quả, nhằm vun bồi phước đức, nếu không sẽ bị tổn giảm phước báo.

Phụng dưỡng cha mẹ, trợ duyên cho cha mẹ biết tu học là một trong những phận sự căn bản của người đệ tử Phật, cả tại gia và xuất gia. Thiết nghĩ, trong một số hoàn cảnh đặc biệt như người xuất gia là con một, hay cha mẹ về già mà các anh (chị, em) của người xuất gia vì một lý do nào đó không thể phụng dưỡng được, thì đại chúng cần thấu hiểu và yêu thương, hoan hỷ trợ duyên cho huynh đệ của mình làm tròn câu hiếu đạo.

Chúc bạn tinh tấn!

TỔ TƯ VẤN
(tuvangiacngo@yahoo.com)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1164 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Tám nạn của người tu

GNO - Chúng ta tu hành trong hiện tại thì Phật đã nhập diệt lâu xa, đây là nạn lớn. May thay, giáo pháp của Ngài vẫn còn được gìn giữ và lưu truyền.

Thông tin hàng ngày