Đức Pháp chủ khai thị tại trường hạ tỉnh Hưng Yên

GNO - Sáng qua, 22-6, Đức Pháp chủ GHPGVN, Trưởng lão HT.Thích Phổ Tuệ quang lâm Trường hạ chùa Táo (thôn Đông Chiểu, xã Liên Phương, TP.Hưng Yên) - nơi đạo tràng có hơn 135 Tăng Ni tỉnh Hưng Yên đang an cư kiết hạ để chứng minh lễ  khai pháp cho Trường hạ cơ sở I - PG tỉnh Hưng Yên.

Dong tac bach.jpg
Thượng tọa trưởng ban và Tăng Ni hành giả tác bạch

TT.Thích Thanh Hiện, UV HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Hưng Yên, Giám viện Trường hạ cùng chư tôn đức chức sự Trường hạ đại diện đại chúng tác bạch bày tỏ tâm nguyện chung của hành giả an cư là thúc liễm thân tâm, chế ngự tỉnh giác, tam thường bất túc, trau giồi Giới - Định - Tuệ và thỉnh Đức Pháp chủ khai pháp cho Trường hạ.

Đức Pháp chủ hứa khả, ngài bày tỏ niềm hoan hỷ khi chứng kiến chư Tăng Ni tỉnh Hưng Yên mặc dù có nhiều duyên bận rộn tại các bổn tự, lại có thể hàng năm sắp xếp an cư kiết hạ. Ngài giới thiệu bộ Bát-nhã tâm kinh do ngài phiên dịch và cúng dường Trường hạ để đại chúng tu tập quán chiếu, phát khai trí tuệ.

Thượng tọa Giám viện cung thỉnh Đức Pháp chủ diễn bày sâu rộng về ý nghĩa Quy Sơn cảnh sách Sa-di luật giải nhân mùa an cư.

Thi gia doc.jpg
Đức Pháp chủ ân cần giảng giải ý nghĩa an cư, diễn nói rộng nghĩa Quy Sơn cảnh sách

Cung tien.jpg
Sau lễ, đại chúng cung tĩnh ngài hồi quy trú xứ Viên Minh tự - chùa Ráng trong niềm hoan hỷ

Trước khi khai thị, Đức Pháp chủ và đại chúng cử hành khóa lễ Tam bảo, đảnh lễ hồng danh chư Phật, sám hối, khai kinh. Một vị Đại đức được đại chúng suy cử trùng tuyên lại từng đoạn trong Quy Sơn cảnh sách, sau đó, Đức Pháp chủ diễn giảng ý nghĩa từng đoạn đó.

Kết thúc buổi lễ, ĐĐ.Thích Thanh Quang, Phó BTS GHPGVN tỉnh Hưng Yên tác bạch và cùng đại chúng đảnh lễ tri ân công đức của Đức Pháp chủ, Đường đầu của Đạo tràng An cư cơ sở I - Phật giáo tỉnh Hưng Yên.

Thích Đồng Trí

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày