Ghi nhận tại giới trường Kim Sơn, Huê Lâm ngày 29-11

GNO - Sáng 29-11, tại giới trường chùa Kim Sơn đã diễn ra buổi học luật do Ni sư Thích Như Nghĩa hướng dẫn.

3hl.jpg


Buổi học diễn ra nghiêm túc, thanh tịnh

Các giới tử Thức-xoa-ma-na được Ni sư nhắc nhở phải giữ gìn sức khỏe thật tốt trước khi đăng đàn thọ giới, mà để có sức khỏe tốt giới tử phải thực hiện đúng những thanh quy của giới trường, giữ được sự an tịnh tâm ý, từ đó thì thân sẽ khỏe.

Tiếp đó, Ni sư nhắc lại những oai nghi, tỳ-ni cơ bản của người tu khi mới bước vào chùa, và nhấn mạnh, oai nghi, tỳ-ni, sa-di, cảnh sách là những căn bản rất quan trọng với người tu, nếu những cơ bản ban đầu không nắm vững thì dù có lên cao hơn nữa thì cũng sẽ hỏng, vì thế đối với các giới tử khi thọ Thức-xoa-ma-na phải ý thức được điều này, phải nắm rõ giới mình thọ, để tâm an tịnh tiếp thọ giới pháp.

4hl.1.jpg
NS.Thích Như Nghĩa nói về oai nghi và tỳ-ni

7hl.jpg
Giới tử Thức-xoa-ma-na chăm chú lắng nghe và ghi chép cẩn thận

Sau thời khóa học luật, giới trường cung đón Ban Điều hành giới trường Ni, chư tôn đức Ban Thư ký giới trường Ni quang lâm sách tấn, thăm hỏi các giới tử.

NT.Thích Như Châu, Trưởng ban Điều hành giới trường Ni có đôi lời sách tấn đến các giới tử, Ni trưởng dặn dò “giới luật là thọ mạng của Phật pháp” do đó các giới tử Thức-xoa-ma-na phải giữ những giới đã thọ, học và giữ giới cho thanh tịnh, làm cho 3 nghiệp thanh tịnh, để xứng đáng là đệ tử của Phật.

Được biết, chiều 29-11, giới tử tiếp tục học luật do Ni sư Thích Như Nghĩa hướng dẫn.

9hl.jpg


NT.Như Châu nhắc nhở giới tử

11hl.jpg
Cung kính tiễn quý Ni trưởng rời giảng đường sau buổi chia sẻ

Như Danh

HUÊ LÂM - Ngày 29-11, tại giới trường Huê Lâm (Q.11), Ban Quản giới tử đã hướng dẫn giới tử thọ giới Sa-di-ni học giới luật vào buổi sáng. Buổi chiều, Ban Quản giới tử truyền đạt lý thuyết về các phương thức diễn ra khi đăng đàn thọ giới cho giới tử.

Tại giới trường, 131 giới tử thọ giới Sa-di-ni đã lắng lòng thanh tịnh thọ nhận, ghi chép cẩn thận lời giáo huấn của Ban Quản giới tử.

Cẩm nang ứng xử giữ gìn oai nghi của người học Phật, cẩm nang dễ dàng học thuộc 2 quyển Luật Trường hàng luôn được quý Ni sư trong Ban Quản giới tử quan tâm, truyền trao đến từng giới tử trong mỗi buổi học.

28huelam.2.JPG
Ban Quản giới tử truyền lý thuyết về các phương thức diễn ra khi đăng đàn thọ giới cho giới tử

Ban Quản giới tử cẩn thận giải thích 10 giới luật mà giới tử thọ giới Sa-di-ni cần phải giữ gìn. Vì sao phải dùng đãy lược nước, Ban Quản giới tử cũng giải thích cho giới tử được thông suốt.

Vào mỗi buổi học, trước khi kết thúc, Ban Quản giới tử đều ôn lại bài cũ cho giới tử và sách tấn giới tử chuyên tâm hành trì, nhiếp tâm, nhiếp niệm để đạt được phước báu mỹ mãn nhất trong kỳ Đại giới đàn Trí Đức năm nay.

28huelam.4b.JPG
Giới tử chuyên tâm học giới luật và ghi chép cẩn thận

28huelam.5.JPG
Giới tử phát nguyện y giáo phụng hành lời giảng huấn của Ban Quản giới tử

Hạnh Ý

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng - Ảnh: Bảo Toàn

Thiền Tứ niệm xứ và Tứ chánh cần

GNO - Theo luật Phật chế, người xuất gia mỗi năm phải cấm túc an cư ba tháng. Khi Phật tại thế, Ấn Độ chỉ có ba mùa, chư Tăng an cư mùa hạ, tức bốn tháng mùa mưa.
Ảnh minh họa

Ứng xử hài hòa khi tham gia hộ niệm

GNO - Tham gia hộ niệm là sự phát tâm cao cả với mong ước trợ duyên cho người vừa mất giữ vững câu niệm Phật, thành tựu cận tử nghiệp trong sạch để sinh về cõi lành.

Thông tin hàng ngày