Giáo đoàn III trì bình khất thực tưởng niệm cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Phải viên tịch

Chư tôn đức Giáo đoàn III trì bình khất thực từ tịnh xá Ngọc Tòng
Chư tôn đức Giáo đoàn III trì bình khất thực từ tịnh xá Ngọc Tòng
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 30-5, dưới sự hướng dẫn của Hòa thượng Thích Giác Hùng, Tri sự Trưởng Giáo đoàn III, hơn 100 chư Tăng Ni Giáo đoàn III đã trì bình khất thực tại các tuyến đường gần tịnh xá Ngọc Tòng (TP.Nha Trang, Khánh Hòa).
Giáo đoàn III trì bình khất thực tưởng niệm cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Phải viên tịch ảnh 1

Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Tường, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh ban đạo từ tại lễ tưởng niệm cố Trưởng lão Hòa Thích Giác Phải

Nhân lễ tưởng niệm lần thứ 26 ngày cố Trưởng lão Thích Giác Phải, đệ nhị Trưởng Giáo đoàn III viên tịch, dưới sự hướng dẫn của Hòa thượng Thích Giác Hùng, Tri sự Trưởng Giáo đoàn III, hơn 100 chư Tăng Ni Giáo đoàn III đã trì bình khất thực tại các tuyến đường gần tịnh xá Ngọc Tòng (TP.Nha Trang, Khánh Hòa).

Được biết, pháp trì bình khất thực là truyền thống tốt đẹp được truyền thừa của chư Phật ba đời. Theo truyền thống, tại miền Nam, Tổ sư Minh Đăng Quang, vị Tổ sư khai sáng ra dòng truyền thừa Khất sĩ Việt Nam đã nâng việc khất thực lên làm một nguyên lý chung “Lẽ xin là chơn lý của vũ trụ, mà chúng sanh, kẻ thì xin vật chất để nuôi thân, người thì xin các pháp để nuôi trí, ai ai cũng đều là kẻ xin cả thảy”.

Giáo đoàn III trì bình khất thực tưởng niệm cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Phải viên tịch ảnh 2

Pháp trì bình khất thực là truyền thống tốt đẹp được truyền thừa của chư Phật ba đời

Sau buổi trì bình khất thực, chư tôn đức sẽ dự lễ tưởng niệm lần thứ 26 ngày cố Trưởng lão Giác Phải, đệ nhị Trưởng Giáo đoàn III viên tịch tại tịnh xá Ngọc Tòng.

Dịp này, chư tôn đức Giáo đoàn III cũng tưởng niệm lần thứ 12 ngày Ni trưởng Tưởng Liên viên tịch.

Giáo đoàn III trì bình khất thực tưởng niệm cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Phải viên tịch ảnh 3

Phật tử cung kính cúng dường

Giáo đoàn III trì bình khất thực tưởng niệm cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Phải viên tịch ảnh 4

Trì bình khất thực tại các tuyến đường gần tịnh xá Ngọc Tòng (TP.Nha Trang, Khánh Hòa)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày