Từ khóa: khất thực
Tìm thấy 2 kết quả
Chư Tăng tại Thái Lan được xếp vào đối tượng ưu tiên được tiêm vắc-xin Covid-19

Thái Lan: Chư Tăng được tiêm vắc-xin Covid-19

GNO - Ở Thái Lan, chư Tăng là đối tượng tiếp xúc với nhiều người, vì phải trì bình khất thực và thực hành các lễ nghi, tín ngưỡng, cầu nguyện và chúc phúc cho người dân, nên đã được ưu tiên tiêm vắc-xin Covid-19.

Thông tin hàng ngày