Giới trường Từ Nghiêm tấn đàn truyền giới Tỳ-kheo-ni

GNO - Đúng 2g sáng nay, 14-9, Giới trường tổ đình Từ Nghiêm bắt đầu trang nghiêm giới trường, chư tôn giáo phẩm Ni thực hiện nghi thức niêm hương lễ Tam bảo, giới tử sám hối tam nghiệp.

TN (2).jpg
Tấn đàn truyền giới tại Giới trường Từ Nghiêm

TN (3).jpg
Giới tử thọ nhận giới pháp

Tại Giới trường tổ đình Từ Nghiêm, chư giáo phẩm Ban Dẫn thỉnh đàn Tỳ-kheo-ni cùng giới tử đã tác bạch cung thỉnh Hội đồng Thập sư tấn đàn truyền giới.

Theo đó, giới trường cung thỉnh đương vi Hòa thượng Đàn đầu: Ni trưởng Thích nữ Tịnh Danh; Yết-ma A-xà-lê: Ni trưởng Thích nữ Tịnh Giới; Giáo thọ A-xà-lê: Ni trưởng Thích nữ Tâm Hoa và chư tôn giáo phẩm hàng thất chứng. 

Với sự dẫn thỉnh của Ni trưởng Thích nữ Như Nguyệt và Ban Quản giới tử, 76 đàn với 228 giới tử đã lần lượt chính thức được truyền giới. Theo nghi thức giới trường, mỗi đàn giới tử đảnh lễ Hội đồng Tam sư và Thất chứng, ngay sau đó nghi thức tác pháp yết-ma truyền giới.

TN (5).jpg
Hội đồng thập sư truyền giới tại Giới trường Từ Nghiêm

TN (6).jpg
Giới trường Từ Nghiêm bắt đầu truyền giới từ 2g sáng nay

Sau đàn truyền giới cuối cùng, đại diện Hội đồng Thập sự cũng đã có lời khuyến tấn tân Tỳ-kheo-ni trên con đường hành đạo, giữ gìn giới luật, tu học trang nghiêm, thanh tịnh tự thân. Giới trường Từ Nghiêm cũng đã trao các phần thưởng tụng luật, 2 thời công phu cho giới tử.

Chiều nay, Tỳ-kheo-ni đến Giới trường đại Tăng cầu thọ Chánh pháp yết-ma (chùa Huệ Nghiêm, Q.Bình Tân).

TN (11).jpg
Tỳ-kheo-ni được nhận phần thường bên Hòa thượng Đường đầu đàn Tỳ-kheo-ni

TN (8).jpg
Tỳ-kheo-ni nhận phần thưởng từ Ni trưởng Giáo thọ A-xà-lê

TN (12).jpg

TN.jpg

TN (10).jpg
Tỳ-kheo-ni nhận phần thưởng

TN (7).jpg
Tỳ-kheo-ni trang nghiêm trước lời giáo giới của chư giáo phẩm Hội đồng Thập sư

TN (13).jpg

TN (1).jpg
Chư tôn đức giáo phẩm Ni hoan hỷ chụp ảnh lưu niệm cùng các Tỳ-kheo-ni

H.Diệu

-------------------------

>>> Xem tin liên quan: Hệ phái Khất sĩ và PG Nam tông tấn đàn truyền giới

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1171 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Tâm tông

GNO - Nguyệt Quang, Di Lặc tuyệt vời/ Phổ Hiền mười hạnh rạng ngời tâm tông.

Thông tin hàng ngày