Hà Nam: 37 giới tử phát nguyện thọ giới tại Đại giới đàn 2011

(GNO-Hà Nam): Ngày 21-3 vừa qua, tại Tổ đình Tế Xuyên (Bảo Khám) - xã Đức Lý - huyện Lý Nhân - tỉnh Hà Nam, 37 giới tử Tăng Ni đã đăng đàn thọ giới tại Đại giới đàn 2011 do Tỉnh hội Phật giáo Hà Nam tổ chức.
Hà Nam: 37 giới tử phát nguyện thọ giới tại Đại giới đàn 2011 ảnh 1
 
Hà Nam: 37 giới tử phát nguyện thọ giới tại Đại giới đàn 2011 ảnh 2
 
Hà Nam: 37 giới tử phát nguyện thọ giới tại Đại giới đàn 2011 ảnh 3
 
Hà Nam: 37 giới tử phát nguyện thọ giới tại Đại giới đàn 2011 ảnh 4

TT. Thích Bảo Nghiêm khai đạo giới tử

Hà Nam: 37 giới tử phát nguyện thọ giới tại Đại giới đàn 2011 ảnh 5
  Hà Nam: 37 giới tử phát nguyện thọ giới tại Đại giới đàn 2011 ảnh 6
  Hà Nam: 37 giới tử phát nguyện thọ giới tại Đại giới đàn 2011 ảnh 7
  Hà Nam: 37 giới tử phát nguyện thọ giới tại Đại giới đàn 2011 ảnh 8
  Hà Nam: 37 giới tử phát nguyện thọ giới tại Đại giới đàn 2011 ảnh 9

Toàn cảnh lễ truyền giới

Đại giới đàn do Trưởng lão Hoà thượng Thích Thanh Bích, Thành viên HĐCM làm Hoà thượng Đàn đầu; Trưởng lão Hoà thượng Thích Thanh Tứ - Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS GHPGVN làm Yết ma sư; Thượng toạ Thích Thanh Nhiễu - Phó Chủ tịch HĐTS làm Giáo thọ sư đàn truyền giới Tỳ kheo; Thượng toạ Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch HĐTS, trưởng ban Hoằng pháp TƯGH làm Giáo thọ sư đàn Sa di; Ni trưởng Đàm Mùi làm Hoà thượng Đàn đầu Ni cùng chư tôn đức Thượng tọa làm Tôn chứng Tăng già.

Hà Nam: 37 giới tử phát nguyện thọ giới tại Đại giới đàn 2011 ảnh 10
 
Hà Nam: 37 giới tử phát nguyện thọ giới tại Đại giới đàn 2011 ảnh 11
 
Hà Nam: 37 giới tử phát nguyện thọ giới tại Đại giới đàn 2011 ảnh 12

Đại giới đàn 2011 do Phật giáo Hà Nam tổ chức

Có 37 giới tử xuất gia (6 giới tử Tỳ kheo, 15 giới tử Tỳ kheo ni, 8 giới tử Sa di và 8 giới tử Sa di ni) phát nguyện thọ giới kỳ này sau khi đã trúng tuyển qua kỳ khảo hạch. Nhân Đại giới đàn, Thượng toạ Thích Bảo Nghiêm đã có bài giảng giáo giới các giới tử về các nội dung: giữ vững Bồ đề tâm xuất gia; trang nghiêm giới pháp; tinh tiến tu học trên tinh thần tứ hoằng thệ nguyện; thượng cầu Phật đạo, hạ hoá chúng sinh.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày