Hà Nội: Bế mạc Đại giới đàn 2015

GNO - Được sự gia trì của Tam bảo, qua 9 ngày diễn ra Đại giới đàn 2015, hôm nay, 29-2-Ất Mùi (17-4-2015) tại chùa Bằng (Linh Tiên tự - phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, TP.Hà Nội), BTC Đại giới đàn đã trang nghiêm làm lễ bế mạc.

>> Hà Nội: Đại giới đàn 2015 chính thức truyền giới

bmac 1.jpg
Chư tôn đức quang lâm Giới trường chùa Bằng (Linh Tiên tự)

Quang lâm chứng minh và tham dự lễ có chư tôn Giáo phẩm lãnh đạo Giáo hội, chư tôn thiền đức Tăng Ni Ban Trị sự, Ban Kiến đàn, Chức sự, Hội đồng Thập sư Tăng và Ni, các Tiểu ban Hộ đàn cùng sự hiện diện của 252 vị tân Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Thức-xoa-ma-na, Sa-di, Sa-di-ni.Giới đàn đã được Đức Pháp chủ GHPGVN làm Hòa thượng Đàn đầu và gia trì cho Hội đồng Giới sư Tăng và Hội đồng Giới sư Ni - qua 2 ngày đã trao truyền giới pháp cho 252 giới tử.Trước khi bế mạc Đại giới đàn 2015, chư tôn đức hai Hội đồng Giới sư đã  đăng đàn và cử hành các nghi thức truyền giới cho 57 giới tử Tỳ-kheo-ni. Tại buổi lễ, các giới tử nhất tâm cầu giới và được chư tôn đức giới sư trao giới pháp, chính thức dự hàng chúng trung tôn, làm bậc mô phạm "thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sinh".

bmac 2.jpg
Hội đồng Thập sư Ni cầu thỉnh Hội đồng Thập sư Tăng chứng minh

bmac 3.jpg
Các giới tử đảnh lễ Hội đồng Thập sư

bmac 4.jpg
57 giới tử Tỳ-kheo-ni được thọ giới

Kết thúc Đại giới đàn, chư tôn đức nghiệp sư và các giới tử thành tâm lễ tạ Hội đồng Giới sư và cảm tạ Hòa thượng trụ trì chùa Bằng đã hộ trì cho Đại giới đàn được thành tựu viên mãn.Nhân dịp này chư tôn đức trong Hội đồng Giới sư đã sách tấn các giới tử phải luôn tinh tiến tu học, nhớ trau dồi Giới - Định - Tuệ, tu tập để thấm nhuần giáo pháp của Như Lai, phải giữ vững tâm Bồ-đề, phát tâm học Phật. Đồng thời, siêng năng giáo hóa, làm những điều phúc thiện, sửa chữa chùa tháp, cúng dàng chúng Tăng, phải lấy giới luật làm kim chỉ nam trên lộ trình tu tập, tìm cầu giải thoát.Đạo từ còn mong muốn các giới tử phải nhớ ơn thầy tổ, nhớ ơn Hòa thượng Đường đầu, Hòa thượng Giới sư, phải giữ gìn pháp thân trang nghiêm thanh tịnh nhằm báo đáp công ơn của thầy tổ, của cha mẹ và tín thí thập phương luôn hộ trì trên con đường tu tập. Được biết, đây là giới đàn đông nhất từ trước đến nay trong khuôn khổ Đại giới đàn do GHPGVN TP.Hà Nội tổ chức. Các giới tử đã được hành trì, sám nguyện rất nghiêm mật và tu học giáo pháp trong 7 ngày liên tục và sau 2 ngày truyền giới, Đại giới đàn đã thập phần viên mãn.

bmac 7.jpg

bmac 6.jpg
Chư tôn đức nghiệp sư của các giới tử lễ tạ Hội đồng Thập sư

bmac 8.jpg
Quang cảnh buổi lễ

bmac 10.jpg

bmac 9.jpg
Nghe huấn từ của Hội đồng Thập sư

bmac 11.jpg
Hội đồng Thập sư đảnh lễ Tam bảo

bmac 12.jpg
Chụp hình lưu niệm sau lễ bế mạc Đại giới đàn 2015

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1164 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Tám nạn của người tu

GNO - Chúng ta tu hành trong hiện tại thì Phật đã nhập diệt lâu xa, đây là nạn lớn. May thay, giáo pháp của Ngài vẫn còn được gìn giữ và lưu truyền.

Thông tin hàng ngày