Hà Nội: Khai pháp Trường hạ chùa Trung Hậu, chùa Thị Cấm

(GNO-Hà Nội): Dưới sự chứng minh của HT. Thích Thanh Bích – Thành viên HĐCM, TT. Thích Bảo Nghiêm – Phó chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Hoằng pháp TƯGH, Trưởng ban Trị sự Thành hội Phật giáo Hà Nội; chư tôn đức Ban trị sự Thành hội Phật giáo TP. Hà Nội, trong hai ngày 20, 21-6-2009 các trường hạ chùa Trung Hậu- huyện Mê Linh, chùa Thị Cấm - huyện Từ Liêm đã trọng thể làm lễ khai pháp.

Hinh 3.bmp

Về tham dự còn có sự hiện diện đổng đảo của quần chúng Phật tử tại gia. Năm nay, tại trường hạ Trung Hậu có 150  Tăng Ni và trường hạ Thị Cấm  có 80 Tăng Ni đăng ký túc An cư, thúc liễn thân tâm trong 3 tháng mùa mưa.

Được biết, an cư kiết hạ một truyền thống tốt đẹp trong Tăng đoàn chính vì lẽ đó mà Chư tôn giáo phẩm Thành hội Phật giáo TP. Hà Nội rất quan tâm đến công tác này.

Trường hạ Trung Hậu:

Hà Nội: Khai pháp Trường hạ chùa Trung Hậu, chùa Thị Cấm ảnh 2

Hà Nội: Khai pháp Trường hạ chùa Trung Hậu, chùa Thị Cấm ảnh 3

Hà Nội: Khai pháp Trường hạ chùa Trung Hậu, chùa Thị Cấm ảnh 4
Hà Nội: Khai pháp Trường hạ chùa Trung Hậu, chùa Thị Cấm ảnh 5
Hà Nội: Khai pháp Trường hạ chùa Trung Hậu, chùa Thị Cấm ảnh 6
Hà Nội: Khai pháp Trường hạ chùa Trung Hậu, chùa Thị Cấm ảnh 7
Hà Nội: Khai pháp Trường hạ chùa Trung Hậu, chùa Thị Cấm ảnh 8
Hà Nội: Khai pháp Trường hạ chùa Trung Hậu, chùa Thị Cấm ảnh 9
Hà Nội: Khai pháp Trường hạ chùa Trung Hậu, chùa Thị Cấm ảnh 10
Hà Nội: Khai pháp Trường hạ chùa Trung Hậu, chùa Thị Cấm ảnh 11
Hà Nội: Khai pháp Trường hạ chùa Trung Hậu, chùa Thị Cấm ảnh 12
Hà Nội: Khai pháp Trường hạ chùa Trung Hậu, chùa Thị Cấm ảnh 13
Hà Nội: Khai pháp Trường hạ chùa Trung Hậu, chùa Thị Cấm ảnh 14

Trường hạ Thị Cấm:

Hà Nội: Khai pháp Trường hạ chùa Trung Hậu, chùa Thị Cấm ảnh 15
Hà Nội: Khai pháp Trường hạ chùa Trung Hậu, chùa Thị Cấm ảnh 16
Hà Nội: Khai pháp Trường hạ chùa Trung Hậu, chùa Thị Cấm ảnh 17
Hà Nội: Khai pháp Trường hạ chùa Trung Hậu, chùa Thị Cấm ảnh 18
Hà Nội: Khai pháp Trường hạ chùa Trung Hậu, chùa Thị Cấm ảnh 19
Hà Nội: Khai pháp Trường hạ chùa Trung Hậu, chùa Thị Cấm ảnh 20
Hà Nội: Khai pháp Trường hạ chùa Trung Hậu, chùa Thị Cấm ảnh 21

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày