Hà Nội: Thành hội Phật giáo Hà Nội tổ chức Đại giới đàn năm 2011 - PL.2555

(GNO-Hà Nội): Ngày 30-3-2011 (nhằm ngày 26-2-Tân Mão), tại Tổ đình Hội Xá - xã Thắng Lợi - huyện Thường Tín, BTS PG Hà Nội đã trọng thể tổ chức khai đàn Đại giới đàn 2011.

Tổng số có 133 giới tử, trong đó: 14 giới tử cầu giới Tỷ khiêu; 55 giới tử cầu giới Tỷ khiêu ni; 3 giới tử cầu giới Thức xoa ma na; 14 giới tử cầu giới Sa di và 47 giới tử cầu giới Sa di ni từ 29 quận, huyện, thị xã của Hà Nội tham dự trong năm 2011.

Hà Nội: Thành hội Phật giáo Hà Nội tổ chức Đại giới đàn năm 2011 - PL.2555 ảnh 1

Cung nghinh HT. Pháp chủ Thích Phổ Tuệ

Hà Nội: Thành hội Phật giáo Hà Nội tổ chức Đại giới đàn năm 2011 - PL.2555 ảnh 2
Hà Nội: Thành hội Phật giáo Hà Nội tổ chức Đại giới đàn năm 2011 - PL.2555 ảnh 3

Đến chứng minh và tham dự có: Đức Đại lão Hoà thượng Thích Phổ Tuệ - Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam ở ngôi Đàn đầu Hòa thượng; Hoà thượng Thích Thanh Bích - Thành viên Hội đồng Chứng minh làm Giáo thụ A xà lê; Hoà thượng Thích Thanh Tứ - Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS làm Yết ma A xà lê; Tôn chứng sư gồm quý Thượng toạ Thích Thanh Nhiễu - Phó Chủ tịch HĐTS; Thượng toạ Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Hoằng pháp T.Ư, Trưởng ban Trị sự Thành hội Phật giáo HN; Thượng toạ Thích Gia Quang - Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng I TƯGH; Thượng toạ Thích Thanh Nhã -Ủy viên HĐTS, Phó ban Trị sự Phật giáo HN; Thượng toạ Thích Thanh Chính - Uỷ viên HĐTS, Phó ban Thường trực Thành hội PG HN; Thượng tọa Thích Thanh Phúc - Uỷ viên Thường trực HĐTS, Phó ban Trị sự PG HN; Thượng toạ Thích Thanh Hưng - Uỷ viên Thường trực Thành hội PG HN.

Hà Nội: Thành hội Phật giáo Hà Nội tổ chức Đại giới đàn năm 2011 - PL.2555 ảnh 4
Hà Nội: Thành hội Phật giáo Hà Nội tổ chức Đại giới đàn năm 2011 - PL.2555 ảnh 5
Hà Nội: Thành hội Phật giáo Hà Nội tổ chức Đại giới đàn năm 2011 - PL.2555 ảnh 6
Hà Nội: Thành hội Phật giáo Hà Nội tổ chức Đại giới đàn năm 2011 - PL.2555 ảnh 7
Hà Nội: Thành hội Phật giáo Hà Nội tổ chức Đại giới đàn năm 2011 - PL.2555 ảnh 8
Hà Nội: Thành hội Phật giáo Hà Nội tổ chức Đại giới đàn năm 2011 - PL.2555 ảnh 9

Hội đồng Giới sư Ni do Ni trưởng Thích Đàm Hằng làm Đàn đầu Hòa thượng, Ni trưởng Thích Đàm Phương làm Yết ma A xà lê, Ni trưởng Thích Đàm Nhâm làm Giáo thụ A xà lê, Tôn chứng sư có Ni sư Thích Đàm Cẩn, Ni sư Thích Đàm Thành (chùa Liễu Khê), Ni sư Thích Đàm Lan, Ni sư Thích Đàm Thuần, Ni sư Thích Đàm Thành (chùa Kim Liên), Ni sư Thích Đàm Xuân, Ni sư Thích Đàm Khoa.

Hà Nội: Thành hội Phật giáo Hà Nội tổ chức Đại giới đàn năm 2011 - PL.2555 ảnh 10
Hà Nội: Thành hội Phật giáo Hà Nội tổ chức Đại giới đàn năm 2011 - PL.2555 ảnh 11
Hà Nội: Thành hội Phật giáo Hà Nội tổ chức Đại giới đàn năm 2011 - PL.2555 ảnh 12
Hà Nội: Thành hội Phật giáo Hà Nội tổ chức Đại giới đàn năm 2011 - PL.2555 ảnh 13
Hà Nội: Thành hội Phật giáo Hà Nội tổ chức Đại giới đàn năm 2011 - PL.2555 ảnh 14
Hà Nội: Thành hội Phật giáo Hà Nội tổ chức Đại giới đàn năm 2011 - PL.2555 ảnh 15

Được biết: đây là Đại giới đàn có giới tử đông và quy mô nhất ở miền Bắc từ năm 1939 đến nay. Các giới tử suốt thời gian trong 1 tuần  qua, hằng ngày tham dự khóa niệm Phật thực hiện khóa lễ huân tu sám hối, đỉnh lễ Hồng danh Phật, nghe giảng giới luật tìm hiểu ý nghĩa của đàn giới, mục đích của việc thụ giới, học giới và trì giới của người xuất gia, công đức của người xuất gia, đối với 3 phương diện: tự thân, đối với xã hội, đối với Phật pháp.thụ trì trong quá trình tu học để đạt đến mục tiêu giác ngộ giải thoát, trưởng dưỡng đạo tâm, trang nghiêm Giáo hội,

Hà Nội: Thành hội Phật giáo Hà Nội tổ chức Đại giới đàn năm 2011 - PL.2555 ảnh 16
Hà Nội: Thành hội Phật giáo Hà Nội tổ chức Đại giới đàn năm 2011 - PL.2555 ảnh 17
Hà Nội: Thành hội Phật giáo Hà Nội tổ chức Đại giới đàn năm 2011 - PL.2555 ảnh 18
Hà Nội: Thành hội Phật giáo Hà Nội tổ chức Đại giới đàn năm 2011 - PL.2555 ảnh 19
Hà Nội: Thành hội Phật giáo Hà Nội tổ chức Đại giới đàn năm 2011 - PL.2555 ảnh 20
Hà Nội: Thành hội Phật giáo Hà Nội tổ chức Đại giới đàn năm 2011 - PL.2555 ảnh 21
Hà Nội: Thành hội Phật giáo Hà Nội tổ chức Đại giới đàn năm 2011 - PL.2555 ảnh 22
Hà Nội: Thành hội Phật giáo Hà Nội tổ chức Đại giới đàn năm 2011 - PL.2555 ảnh 23
Hà Nội: Thành hội Phật giáo Hà Nội tổ chức Đại giới đàn năm 2011 - PL.2555 ảnh 24

Nguyên ngày hôm qua 30-3, Hội đồng Thập sư đã tiến hành các nghi thức truyền giới cho giới tử Tăng và hôm nay 31-3 sẽ truyền giới cho giới tử Ni..

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1170 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Nhớ mùa trăng cũ

GNO - Sau mấy năm du học, tôi về lại Việt Nam và chọn ngôi tịnh xá nhỏ gần khu Bà Chiểu làm nơi nương thân để tiếp tục nghiên cứu, tu tập.

Thông tin hàng ngày