Hà Nội: Thành hội Phật giáo Hà Nội tổ chức Đại giới đàn

Ngày 22 -23  tháng 09 năm 2009, tại  chùa Bà Đá (trụ sở Thành hội Phật giáo Hà Nội)  đã khai mạc Đại giới đàn gồm có 106  giới tử thụ giới   trong đó có15 vị Sa di , 32 vị Sa di ni, 16 vị tỷ khiêu ,53 vị tỷ khiêu ni  

Buổi lễ có sự chứng minh của Đức Pháp chủ HT Thích Phổ Tuệ - Đàn đầu Hòa Thượng , HT Thích Thanh Bích – Giáo thụ ,HT Thích Thanh Tứ -Yết ma  cùng chư Tôn đức Hội đồng giới sư, HT Thích Quảng Lợi ,TT Thích Thanh Nhiễu ,TT Thích Bảo Nghiêm ,  TT Thích Gia Quang ,TT Thích Thanh Duệ TT Thích Thanh Chính ,TT Thích Thanh Nhã .

 Về phía giới sư Ni có Ni trưởng Thích Đàm Hảo , NT Thích Đàm Phương , NT Thích Đàm Hằng cùng hội đồng giới sư NT Thích Đàm Nhâm , NT Thích Đàm Tâm ,NT Thích Đàm Kim ,NS Thích Đàm Cẩn ,NS Thích Đàm Thành ,NS Thích Đàm Lan ,NS Thích Đàm Thành ( KL).

 

Hà Nội: Thành hội Phật giáo Hà Nội tổ chức Đại giới đàn ảnh 1

Hà Nội: Thành hội Phật giáo Hà Nội tổ chức Đại giới đàn ảnh 2

Hà Nội: Thành hội Phật giáo Hà Nội tổ chức Đại giới đàn ảnh 3

Hà Nội: Thành hội Phật giáo Hà Nội tổ chức Đại giới đàn ảnh 4
Hà Nội: Thành hội Phật giáo Hà Nội tổ chức Đại giới đàn ảnh 5
Hà Nội: Thành hội Phật giáo Hà Nội tổ chức Đại giới đàn ảnh 6
Hà Nội: Thành hội Phật giáo Hà Nội tổ chức Đại giới đàn ảnh 7
Hà Nội: Thành hội Phật giáo Hà Nội tổ chức Đại giới đàn ảnh 8

Nghiệp Sư đảnh lễ tại giới đàn

Hà Nội: Thành hội Phật giáo Hà Nội tổ chức Đại giới đàn ảnh 9
Hà Nội: Thành hội Phật giáo Hà Nội tổ chức Đại giới đàn ảnh 10
Hà Nội: Thành hội Phật giáo Hà Nội tổ chức Đại giới đàn ảnh 11
Hà Nội: Thành hội Phật giáo Hà Nội tổ chức Đại giới đàn ảnh 12

Chư tôn đức và giới tử chụp ảnh lưu niệm

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày