Hình ảnh về kim quan Trưởng lão HT.Thích Minh Châu

GNO - Xin gởi một số hình ảnh này đến những Tăng Ni, Phật tử, những ai kính quý Trưởng lão HT.Thích Minh Châu nhưng do nhân duyên không về thiền viện Vạn Hạnh, nơi tôn trí kim quan của Trưởng lão Hòa thượng để thọ tang, kính viếng và đảnh lễ...
BTN_0049.JPG

Kim quan cố Trưởng lão Hòa thượng tôn trí tại tiền đường thiền viện Vạn Hạnh

BTN_0038.JPG

Ánh mắt tự tại giữa vô thường

BTN_0037.JPG

Y bát - vật bất ly thân của người xuất gia

BTN_0061.JPG

"Thanh tịnh thân hành"...

BTN_0064.JPG

Khói hương quyện tỏa

BTN_0034.JPG

Xả báo thân để hồi nhập ta-bà giáo hóa độ sinh

BTN_0052.JPG

An nhiên

BTN_0040.JPG

Các học trò hầu Thầy, "kính như tại"

BTN_0077.JPG

Hoa cũng thọ tang

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày