Hồ Gươm sắp biến thành 'rừng hoa'

Các công nhân đang hoàn thành công đoạn cuối trang trí hoa tại Hồ Gươm (Hà Nội) để phục vụ người dân thủ đô thưởng ngoạn nhân dịp Tết Nguyên đán 2013. Những ngày này, công nhân đang rục rịch trang trí hoa quanh hồ. Họ đang triển khai công đoạn cuối cùng trước khi phục vụ du khách thưởng ngoạn vào những ngày tới. Không hoành tráng như lễ hội phố hoa như mọi năm, nhưng việc trang trí hoa quanh khu vực trung tâm Hà Nội cũng tạo nên nhiều điểm nhấn. Các công nhân trồng hoa, kiêm luôn bảo vệ. Tình trạng mọi người chụp ảnh, chen lấn vào các vị trí được bố trí hoa diễn ra khá nhiều. Các loại hoa được chuyển tới liên tục. Nhiều hoa từ Đà Lạt, Sapa cũng được mang tới đây. Những chậu hoa nhiều màu sắc lung linh dưới ánh nắng thủ đô. Những hình ảnh hoa đào, quất, chum vại... đón Tết theo phong cách xưa của người Việt Nam. Một em nhỏ "bon chen" chụp ảnh tại rừng hoa Hồ Gươm. Du khách quốc tế không bỏ lỡ cơ hội ghi lại hình ảnh vào xuân đáng nhớ của Hà Nội. Hai bạn trẻ thích thú ngắm vườn lan trắng. Những chậu hoa này sẽ được đặt tại Hồ Gươm trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Tỵ 2013. Dây thừng được căng xung quanh những vườn hâ, tránh tình trạng du khách "xông" thẳng vào để chụp ảnh.

Các công nhân đang hoàn thành công đoạn cuối trang trí hoa tại Hồ Gươm (Hà Nội) để phục vụ người dân thủ đô thưởng ngoạn nhân dịp Tết Nguyên đán 2013. Những ngày này, công nhân đang rục rịch trang trí hoa quanh hồ. Họ đang triển khai công đoạn cuối cùng trước khi phục vụ du khách thưởng ngoạn vào những ngày tới. Không hoành tráng như lễ hội phố hoa như mọi năm, nhưng việc trang trí hoa quanh khu vực trung tâm Hà Nội cũng tạo nên nhiều điểm nhấn. Các công nhân trồng hoa, kiêm luôn bảo vệ. Tình trạng mọi người chụp ảnh, chen lấn vào các vị trí được bố trí hoa diễn ra khá nhiều. Các loại hoa được chuyển tới liên tục. Nhiều hoa từ Đà Lạt, Sapa cũng được mang tới đây. Những chậu hoa nhiều màu sắc lung linh dưới ánh nắng thủ đô. Những hình ảnh hoa đào, quất, chum vại... đón Tết theo phong cách xưa của người Việt Nam. Một em nhỏ "bon chen" chụp ảnh tại rừng hoa Hồ Gươm. Du khách quốc tế không bỏ lỡ cơ hội ghi lại hình ảnh vào xuân đáng nhớ của Hà Nội. Hai bạn trẻ thích thú ngắm vườn lan trắng. Những chậu hoa này sẽ được đặt tại Hồ Gươm trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Tỵ 2013. Dây thừng được căng xung quanh những vườn hâ, tránh tình trạng du khách "xông" thẳng vào để chụp ảnh.

Các công nhân đang hoàn thành công đoạn cuối trang trí hoa tại Hồ Gươm (Hà Nội) để phục vụ người dân thủ đô thưởng ngoạn nhân dịp Tết Nguyên đán 2013. Những ngày này, công nhân đang rục rịch trang trí hoa quanh hồ. Họ đang triển khai công đoạn cuối cùng trước khi phục vụ du khách thưởng ngoạn vào những ngày tới. Không hoành tráng như lễ hội phố hoa như mọi năm, nhưng việc trang trí hoa quanh khu vực trung tâm Hà Nội cũng tạo nên nhiều điểm nhấn. Các công nhân trồng hoa, kiêm luôn bảo vệ. Tình trạng mọi người chụp ảnh, chen lấn vào các vị trí được bố trí hoa diễn ra khá nhiều. Các loại hoa được chuyển tới liên tục. Nhiều hoa từ Đà Lạt, Sapa cũng được mang tới đây. Những chậu hoa nhiều màu sắc lung linh dưới ánh nắng thủ đô. Những hình ảnh hoa đào, quất, chum vại... đón Tết theo phong cách xưa của người Việt Nam. Một em nhỏ "bon chen" chụp ảnh tại rừng hoa Hồ Gươm. Du khách quốc tế không bỏ lỡ cơ hội ghi lại hình ảnh vào xuân đáng nhớ của Hà Nội. Hai bạn trẻ thích thú ngắm vườn lan trắng. Những chậu hoa này sẽ được đặt tại Hồ Gươm trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Tỵ 2013. Dây thừng được căng xung quanh những vườn hâ, tránh tình trạng du khách "xông" thẳng vào để chụp ảnh.

Các công nhân đang hoàn thành công đoạn cuối trang trí hoa tại Hồ Gươm (Hà Nội) để phục vụ người dân thủ đô thưởng ngoạn nhân dịp Tết Nguyên đán 2013. Những ngày này, công nhân đang rục rịch trang trí hoa quanh hồ. Họ đang triển khai công đoạn cuối cùng trước khi phục vụ du khách thưởng ngoạn vào những ngày tới. Không hoành tráng như lễ hội phố hoa như mọi năm, nhưng việc trang trí hoa quanh khu vực trung tâm Hà Nội cũng tạo nên nhiều điểm nhấn. Các công nhân trồng hoa, kiêm luôn bảo vệ. Tình trạng mọi người chụp ảnh, chen lấn vào các vị trí được bố trí hoa diễn ra khá nhiều. Các loại hoa được chuyển tới liên tục. Nhiều hoa từ Đà Lạt, Sapa cũng được mang tới đây. Những chậu hoa nhiều màu sắc lung linh dưới ánh nắng thủ đô. Những hình ảnh hoa đào, quất, chum vại... đón Tết theo phong cách xưa của người Việt Nam. Một em nhỏ "bon chen" chụp ảnh tại rừng hoa Hồ Gươm. Du khách quốc tế không bỏ lỡ cơ hội ghi lại hình ảnh vào xuân đáng nhớ của Hà Nội. Hai bạn trẻ thích thú ngắm vườn lan trắng. Những chậu hoa này sẽ được đặt tại Hồ Gươm trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Tỵ 2013. Dây thừng được căng xung quanh những vườn hâ, tránh tình trạng du khách "xông" thẳng vào để chụp ảnh.

Các công nhân đang hoàn thành công đoạn cuối trang trí hoa tại Hồ Gươm (Hà Nội) để phục vụ người dân thủ đô thưởng ngoạn nhân dịp Tết Nguyên đán 2013. Những ngày này, công nhân đang rục rịch trang trí hoa quanh hồ. Họ đang triển khai công đoạn cuối cùng trước khi phục vụ du khách thưởng ngoạn vào những ngày tới. Không hoành tráng như lễ hội phố hoa như mọi năm, nhưng việc trang trí hoa quanh khu vực trung tâm Hà Nội cũng tạo nên nhiều điểm nhấn. Các công nhân trồng hoa, kiêm luôn bảo vệ. Tình trạng mọi người chụp ảnh, chen lấn vào các vị trí được bố trí hoa diễn ra khá nhiều. Các loại hoa được chuyển tới liên tục. Nhiều hoa từ Đà Lạt, Sapa cũng được mang tới đây. Những chậu hoa nhiều màu sắc lung linh dưới ánh nắng thủ đô. Những hình ảnh hoa đào, quất, chum vại... đón Tết theo phong cách xưa của người Việt Nam. Một em nhỏ "bon chen" chụp ảnh tại rừng hoa Hồ Gươm. Du khách quốc tế không bỏ lỡ cơ hội ghi lại hình ảnh vào xuân đáng nhớ của Hà Nội. Hai bạn trẻ thích thú ngắm vườn lan trắng. Những chậu hoa này sẽ được đặt tại Hồ Gươm trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Tỵ 2013. Dây thừng được căng xung quanh những vườn hâ, tránh tình trạng du khách "xông" thẳng vào để chụp ảnh.

Các công nhân đang hoàn thành công đoạn cuối trang trí hoa tại Hồ Gươm (Hà Nội) để phục vụ người dân thủ đô thưởng ngoạn nhân dịp Tết Nguyên đán 2013. Những ngày này, công nhân đang rục rịch trang trí hoa quanh hồ. Họ đang triển khai công đoạn cuối cùng trước khi phục vụ du khách thưởng ngoạn vào những ngày tới. Không hoành tráng như lễ hội phố hoa như mọi năm, nhưng việc trang trí hoa quanh khu vực trung tâm Hà Nội cũng tạo nên nhiều điểm nhấn. Các công nhân trồng hoa, kiêm luôn bảo vệ. Tình trạng mọi người chụp ảnh, chen lấn vào các vị trí được bố trí hoa diễn ra khá nhiều. Các loại hoa được chuyển tới liên tục. Nhiều hoa từ Đà Lạt, Sapa cũng được mang tới đây. Những chậu hoa nhiều màu sắc lung linh dưới ánh nắng thủ đô. Những hình ảnh hoa đào, quất, chum vại... đón Tết theo phong cách xưa của người Việt Nam. Một em nhỏ "bon chen" chụp ảnh tại rừng hoa Hồ Gươm. Du khách quốc tế không bỏ lỡ cơ hội ghi lại hình ảnh vào xuân đáng nhớ của Hà Nội. Hai bạn trẻ thích thú ngắm vườn lan trắng. Những chậu hoa này sẽ được đặt tại Hồ Gươm trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Tỵ 2013. Dây thừng được căng xung quanh những vườn hâ, tránh tình trạng du khách "xông" thẳng vào để chụp ảnh.

Các công nhân đang hoàn thành công đoạn cuối trang trí hoa tại Hồ Gươm (Hà Nội) để phục vụ người dân thủ đô thưởng ngoạn nhân dịp Tết Nguyên đán 2013. Những ngày này, công nhân đang rục rịch trang trí hoa quanh hồ. Họ đang triển khai công đoạn cuối cùng trước khi phục vụ du khách thưởng ngoạn vào những ngày tới. Không hoành tráng như lễ hội phố hoa như mọi năm, nhưng việc trang trí hoa quanh khu vực trung tâm Hà Nội cũng tạo nên nhiều điểm nhấn. Các công nhân trồng hoa, kiêm luôn bảo vệ. Tình trạng mọi người chụp ảnh, chen lấn vào các vị trí được bố trí hoa diễn ra khá nhiều. Các loại hoa được chuyển tới liên tục. Nhiều hoa từ Đà Lạt, Sapa cũng được mang tới đây. Những chậu hoa nhiều màu sắc lung linh dưới ánh nắng thủ đô. Những hình ảnh hoa đào, quất, chum vại... đón Tết theo phong cách xưa của người Việt Nam. Một em nhỏ "bon chen" chụp ảnh tại rừng hoa Hồ Gươm. Du khách quốc tế không bỏ lỡ cơ hội ghi lại hình ảnh vào xuân đáng nhớ của Hà Nội. Hai bạn trẻ thích thú ngắm vườn lan trắng. Những chậu hoa này sẽ được đặt tại Hồ Gươm trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Tỵ 2013. Dây thừng được căng xung quanh những vườn hâ, tránh tình trạng du khách "xông" thẳng vào để chụp ảnh.

Các công nhân đang hoàn thành công đoạn cuối trang trí hoa tại Hồ Gươm (Hà Nội) để phục vụ người dân thủ đô thưởng ngoạn nhân dịp Tết Nguyên đán 2013. Những ngày này, công nhân đang rục rịch trang trí hoa quanh hồ. Họ đang triển khai công đoạn cuối cùng trước khi phục vụ du khách thưởng ngoạn vào những ngày tới. Không hoành tráng như lễ hội phố hoa như mọi năm, nhưng việc trang trí hoa quanh khu vực trung tâm Hà Nội cũng tạo nên nhiều điểm nhấn. Các công nhân trồng hoa, kiêm luôn bảo vệ. Tình trạng mọi người chụp ảnh, chen lấn vào các vị trí được bố trí hoa diễn ra khá nhiều. Các loại hoa được chuyển tới liên tục. Nhiều hoa từ Đà Lạt, Sapa cũng được mang tới đây. Những chậu hoa nhiều màu sắc lung linh dưới ánh nắng thủ đô. Những hình ảnh hoa đào, quất, chum vại... đón Tết theo phong cách xưa của người Việt Nam. Một em nhỏ "bon chen" chụp ảnh tại rừng hoa Hồ Gươm. Du khách quốc tế không bỏ lỡ cơ hội ghi lại hình ảnh vào xuân đáng nhớ của Hà Nội. Hai bạn trẻ thích thú ngắm vườn lan trắng. Những chậu hoa này sẽ được đặt tại Hồ Gươm trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Tỵ 2013. Dây thừng được căng xung quanh những vườn hâ, tránh tình trạng du khách "xông" thẳng vào để chụp ảnh.

Các công nhân đang hoàn thành công đoạn cuối trang trí hoa tại Hồ Gươm (Hà Nội) để phục vụ người dân thủ đô thưởng ngoạn nhân dịp Tết Nguyên đán 2013. Những ngày này, công nhân đang rục rịch trang trí hoa quanh hồ. Họ đang triển khai công đoạn cuối cùng trước khi phục vụ du khách thưởng ngoạn vào những ngày tới. Không hoành tráng như lễ hội phố hoa như mọi năm, nhưng việc trang trí hoa quanh khu vực trung tâm Hà Nội cũng tạo nên nhiều điểm nhấn. Các công nhân trồng hoa, kiêm luôn bảo vệ. Tình trạng mọi người chụp ảnh, chen lấn vào các vị trí được bố trí hoa diễn ra khá nhiều. Các loại hoa được chuyển tới liên tục. Nhiều hoa từ Đà Lạt, Sapa cũng được mang tới đây. Những chậu hoa nhiều màu sắc lung linh dưới ánh nắng thủ đô. Những hình ảnh hoa đào, quất, chum vại... đón Tết theo phong cách xưa của người Việt Nam. Một em nhỏ "bon chen" chụp ảnh tại rừng hoa Hồ Gươm. Du khách quốc tế không bỏ lỡ cơ hội ghi lại hình ảnh vào xuân đáng nhớ của Hà Nội. Hai bạn trẻ thích thú ngắm vườn lan trắng. Những chậu hoa này sẽ được đặt tại Hồ Gươm trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Tỵ 2013. Dây thừng được căng xung quanh những vườn hâ, tránh tình trạng du khách "xông" thẳng vào để chụp ảnh.

Các công nhân đang hoàn thành công đoạn cuối trang trí hoa tại Hồ Gươm (Hà Nội) để phục vụ người dân thủ đô thưởng ngoạn nhân dịp Tết Nguyên đán 2013. Những ngày này, công nhân đang rục rịch trang trí hoa quanh hồ. Họ đang triển khai công đoạn cuối cùng trước khi phục vụ du khách thưởng ngoạn vào những ngày tới. Không hoành tráng như lễ hội phố hoa như mọi năm, nhưng việc trang trí hoa quanh khu vực trung tâm Hà Nội cũng tạo nên nhiều điểm nhấn. Các công nhân trồng hoa, kiêm luôn bảo vệ. Tình trạng mọi người chụp ảnh, chen lấn vào các vị trí được bố trí hoa diễn ra khá nhiều. Các loại hoa được chuyển tới liên tục. Nhiều hoa từ Đà Lạt, Sapa cũng được mang tới đây. Những chậu hoa nhiều màu sắc lung linh dưới ánh nắng thủ đô. Những hình ảnh hoa đào, quất, chum vại... đón Tết theo phong cách xưa của người Việt Nam. Một em nhỏ "bon chen" chụp ảnh tại rừng hoa Hồ Gươm. Du khách quốc tế không bỏ lỡ cơ hội ghi lại hình ảnh vào xuân đáng nhớ của Hà Nội. Hai bạn trẻ thích thú ngắm vườn lan trắng. Những chậu hoa này sẽ được đặt tại Hồ Gươm trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Tỵ 2013. Dây thừng được căng xung quanh những vườn hâ, tránh tình trạng du khách "xông" thẳng vào để chụp ảnh.

Các công nhân đang hoàn thành công đoạn cuối trang trí hoa tại Hồ Gươm (Hà Nội) để phục vụ người dân thủ đô thưởng ngoạn nhân dịp Tết Nguyên đán 2013. Những ngày này, công nhân đang rục rịch trang trí hoa quanh hồ. Họ đang triển khai công đoạn cuối cùng trước khi phục vụ du khách thưởng ngoạn vào những ngày tới. Không hoành tráng như lễ hội phố hoa như mọi năm, nhưng việc trang trí hoa quanh khu vực trung tâm Hà Nội cũng tạo nên nhiều điểm nhấn. Các công nhân trồng hoa, kiêm luôn bảo vệ. Tình trạng mọi người chụp ảnh, chen lấn vào các vị trí được bố trí hoa diễn ra khá nhiều. Các loại hoa được chuyển tới liên tục. Nhiều hoa từ Đà Lạt, Sapa cũng được mang tới đây. Những chậu hoa nhiều màu sắc lung linh dưới ánh nắng thủ đô. Những hình ảnh hoa đào, quất, chum vại... đón Tết theo phong cách xưa của người Việt Nam. Một em nhỏ "bon chen" chụp ảnh tại rừng hoa Hồ Gươm. Du khách quốc tế không bỏ lỡ cơ hội ghi lại hình ảnh vào xuân đáng nhớ của Hà Nội. Hai bạn trẻ thích thú ngắm vườn lan trắng. Những chậu hoa này sẽ được đặt tại Hồ Gươm trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Tỵ 2013. Dây thừng được căng xung quanh những vườn hâ, tránh tình trạng du khách "xông" thẳng vào để chụp ảnh.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày