Hóa giải lời khấn nguyện

Hỏi: Con dâu của tôi có khấn nguyện trước Phật là sẽ ăn chay một tháng nhưng hiện tại bị đau bao tử nên không ăn chay được. Bây giờ phải hóa giải lời khấn nguyện ấy như thế nào? Tôi thường hay tụng kinh tại nhà vào buổi chiều hoặc tối nhưng vào thời gian tới do bận việc nhà có thể tôi không tụng niệm như trước được nữa, vậy có tội không?(Diệu Ẩn, Q.3, TP.HCM)

WW.JPG

Khấn nguyện - Ảnh: Bảo Thiên

Đáp:

Bạn Diệu Ẩn thân mến!

Một người khi khấn nguyện trước Phật, Bồ-tát sẽ thực hiện các việc lành, như ăn chay chẳng hạn, đều xuất phát từ sự thành tâm, tự giác và tự nguyện nhằm tạo phước báo cho bản thân hoặc để hồi hướng phước đức cho thân nhân, gia đình. Tất nhiên, sự phát nguyện chân thành đó được Tam bảo chứng minh, chư Hộ pháp thiện thần ghi nhận. Thế nhưng, cuộc sống có nhiều biến động không như ý khiến cho người phát nguyện chưa hoặc không thể thực hiện điều đã khấn nguyện thì vẫn có thể “hóa giải” lời khấn nguyện ấy.

Cũng dựa trên nền tảng của sự thành tâm, tự giác và tự nguyện, người khấn nguyện cần đối trước Phật, Bồ-tát trình bày hoàn cảnh và tâm nguyện của mình. Xét thấy điều đó không thể làm được thì xin nguyện được rút lại rồi thành tâm sám hối hoặc điều đó chưa thể làm trong lúc này thì nguyện sẽ thực hiện vào lúc khác. Chư Phật, Bồ-tát cùng Hộ pháp thiện thần sẽ chứng minh và hoan hỷ với lời nguyện của bạn.

Bạn thường tụng kinh tại nhà vào buổi chiều và tối, điều đó rất quý hóa. Nếu sắp tới bạn bận rộn công việc không thể tụng kinh được nữa thì tùy duyên. Điều đó chỉ đáng tiếc mà thôi chứ không có tội gì cả!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày