Hoa Kỳ: Cộng đồng Phật giáo Tây Tạng trì tụng thần chú nguyện cầu lòng từ tăng trưởng

Lạt-ma Thupten Gyalsten Dorje sám chủ đàn tràng và các pháp lữ trì tụng thần chú nguyện cầu hòa bình
Lạt-ma Thupten Gyalsten Dorje sám chủ đàn tràng và các pháp lữ trì tụng thần chú nguyện cầu hòa bình
(GNO): Từ tối 2 đến ngày 5 tháng 7, tại tu viện Urgyen Samten Ling ở thành phố Salt Lake tiểu bang Utah, Hoa Kỳ, chư Tăng và Phật tử đã trì tụng hơn 1.5 triệu câu thần chú để nguyện cầu cho thế giới hòa bình và tình thương tăng trưởng.

Lạt-ma Thupten Dorje Gyaltsen, sám chủ đàn tràng cho biết: “Hoạt động này mang lại nhiều lợi cho cộng đồng. Trong những ngày trì tụng thần chú, Phật tử cúng dường vào Tam bảo để nhờ thần lực gia hộ cho họ được bình an, hạnh phúc.”
Truyền thống trì tụng câu thần chú “Án ma ni bát di hồng” được tổ chức hàng năm. Nhưng năm nay số lượng trì tụng lên đến 1.9 triệu lần, nhiều hơn năm 2008 700 lần. Trong số 1.9 triệu lần trì tụng, có khoảng 1.5 triệu lần được xem là hoàn hảo. Lạt-ma Thupten Dorje Gyaltsen nói thêm: “Thần chú nên trì tụng chậm, giống như nước chảy êm dịu trong dòng sông. Thông thường, mật chú được trì tụng theo một trong 3 cách: Giọng trầm bổng, giọng thấp trầm và tụng thầm trong tâm. Nhiều người đến và cảm nhận sự bình yên, một cảm giác thoáng mở trong tâm hồn của họ.”

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày