Hoàn tất chuẩn bị Đại giới đàn Cam Lộ - Giác Ngộ

GNO - Ngày 14-10 vừa qua, tại VP BTS - chùa Bửu Thắng (TP.Pleiku), BTS GHPGVN tỉnh và Ban Kiến đàn họp triển khai công tác tổ chức Đại Giới đàn Cam Lộ - Giác Ngộ sắp đến.


HT.Thích Từ Hương, TV HĐCM, Chứng minh BTS PG tỉnh; HT.Thích Viên Quán, Chứng minh BTS PG tỉnh; TT.Thích Từ Vân, UV HĐTS, Phó ban Thường trực BTS PG tỉnh Gia Lai; chư tôn đức Tăng Ni Thường trực BTS, chư tôn đức Ban Kiến đàn tham dự buổi họp.


Theo đó, TT.Thích Trí Thanh - Chánh thư ký BTS thông qua danh sách Ban Chứng minh, Ban Kiến đàn, Ban Tổ chức, Thập sư Tăng, Thập sư Ni và chương trình.


TT.Thích Tâm Mãn - Phó ban Tổ chức báo cáo kết quả chuẩn bị cho Đại giới đàn Cam Lộ - Giác Ngộ: cho đến nay, 26-10, công tác chuẩn bị đã hoàn tất, từ giới trường, hội trường, nơi ăn chốn ở cho Tăng Ni giới tử, công tác đón tiếp chư tôn đức từ T.Ư cũng như các tỉnh lân cận và khách mời đầy đủ; công tác cung thỉnh chư tôn đức ở TƯGH về chứng minh, Ban Tổ chức và các tiểu ban đã hoàn chỉnh.


Đại giới đàn Cam Lộ - Giác Ngộ được tổ chức vào ngày 28-10 đến 2-11-2015 (từ 16 đến 21-9-Ất Mùi) với tổng cộng 250 giới tử. Trong đó, Tỳ-kheo có 52 giới tử, Tỳ-kheo-ni 40,  Sa-di 72, Sa-di-ni 54, Thức-xoa-ma-na 39. Ngoài ra, giới tử Bồ-tát tại gia và Thập thiện dành cho Phật tử gần 500 vị đăng ký.


Giới đàn Tăng tại chùa Minh Thành (số 348 Nguyễn Viết Xuân, P.Hội Phú, TP.Plieku), Giới đàn Ni tại chùa Bảo Sơn (P.Yên Đỗ, TP.Pleiku).

Lễ khai mạc Đại giới đàn được tổ chức vào lúc 7g ngày 19-9-Ất Mùi và bế mạc vào ngày 21-9-Ất Mùi.

Giác Hiền

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1173 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Nhập Không môn vào thế giới Phật

GNO - Tu thiền, ngộ được thiền và tu đến mức nhập Không môn là vào cửa Không, thiền sư sẽ thấy mình tan biến vào hư không, tất cả là hư không, lúc đó không còn có ngã, nhơn và thọ giả, nói cách khác, không còn gì, gọi là Niết-bàn được giải thoát.

Thông tin hàng ngày