Từ khóa: hôn nhân
Tìm thấy 3 kết quả
Ảnh minh họa

Một vài quan điểm Phật giáo về vấn đề ly hôn

GN - Ly hôn là chấm dứt quan hệ hôn nhân do tòa án quyết định theo yêu cầu của vợ hoặc của chồng hoặc cả hai vợ chồng, hủy bỏ các trách nhiệm pháp lý, trách nhiệm hôn nhân và các ràng buộc dân sự khác.

Thông tin hàng ngày