HT.Thích Huệ Minh truyền giới Sa-di cho 113 giới tử

GNO - Chiều nay, 8-5, Hội đồng Thập sư truyền giới Sa-di đã đăng đàn truyền giới 113 giới tử cầu thọ giới Sa-di tại giới trường Việt Nam Quốc Tự.

atruyengioisadi (30).jpg

Giới tử phát nguyện thọ trì 10 giới Sa-di

Tại Tổ đường Việt Nam Quốc Tự, Ban Nghi lễ đã cung an chức sự cung thỉnh Thập sư: HT.Thích Huệ Minh, Trưởng ban Nghi lễ T.Ư, đương vi Hòa thượng Đường đầu Giới đàn Sa-di; HT.Thích Chơn Không, đương vi Yết-ma A-xà-lê; HT.Thích Hiển Đức, đương vi Giáo thọ A-xà-lê; cùng 7 vị tôn chứng Tăng già.

TT.Thích Lệ Trang, Phó BTS kiêm Trưởng ban Nghi lễ đã thực hiện nghi thức điển lễ cho giới đàn truyền giới Sa-di. Giới đàn truyền giới Sa-di đã viên mãn và thành tựu trong niệm hoan hỷ.

Trước đó, TT.Thích Lệ Trang cùng Ban Nghi lễ đã thực hiện khai chung bảng theo nghi thức Thiền môn.

PV Giác Ngộ đã ghi lại một số hình ảnh trong lễ truyền giới Sa-di chiều nay.

atruyengioisadi (16).jpg

TT.Thích Lệ Trang và chư Tăng thực hiện nghi thức khai chung bảng Thiền môn

atruyengioisadi (17).jpg
atruyengioisadi (18).jpg
atruyengioisadi (19).jpg
atruyengioisadi (22).jpg

Cung an Thập sư tại Tổ đường

atruyengioisadi (20).jpg
atruyengioisadi (21).jpg
atruyengioisadi (23).jpg
atruyengioisadi (25).jpg

Lễ truyền giới Sa-di

atruyengioisadi (26).jpg
atruyengioisadi (24).jpg
atruyengioisadi (28).jpg
atruyengioisadi (29).jpg

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng - Ảnh: Bảo Toàn

Thiền Tứ niệm xứ và Tứ chánh cần

GNO - Theo luật Phật chế, người xuất gia mỗi năm phải cấm túc an cư ba tháng. Khi Phật tại thế, Ấn Độ chỉ có ba mùa, chư Tăng an cư mùa hạ, tức bốn tháng mùa mưa.

Thông tin hàng ngày